План јавних набавки за 2017. годину   (PDF, 4.8 MB)

Отворени поступак

Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 23/17


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 22/17


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 14/17


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 13/17


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Отворени поступак број 9/17


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање и науку (хемикалије)
Отворени поступак број 8/17


Конкурс за набавку добара - електричне енергије
за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, за простор на адреси Студентски Трг 12-16, Београд
Отворени поступак број 24/16

Мале набавке

Конкурс за набавку услуга - поправка уређаја за рендгенску флуоресцентну анализу
Јавна набавка мале вредности број 30/17


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 29/17


Конкурс за набавку услуга - поправке спектрометра
Јавна набавка мале вредности број 28/17


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 25/17


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 24/17


Конкурс за набавку услуга - одвожење и збрињавање хемијског отпада
Јавна набавка мале вредности број 16/17


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 15/17


Конкурс за набавку услуга - израда публикација
Јавна набавка мале вредности број 12/17


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Јавна набавка мале вредности број 11/17


Конкурс за набавку услуга - израда пројекта и плана противпожарне заштите
Јавна набавка мале вредности број 10/17


Конкурс за набавку добара - канцеларијски материјал
Јавна набавка мале вредности број 7/17


Конкурс за набавку добара - материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде
Јавна набавка мале вредности број 6/17


Конкурс за набавку добара - материјал за браварију
Јавна набавка мале вредности број 5/17


Конкурс за набавку добара - материјал за одржавање хигијене
Јавна набавка мале вредности број 4/17


Конкурс за набавку добара - материјал за столарију
Јавна набавка мале вредности број 3/17


Конкурс за набавку добара - материјал за текуће поправке и одржавање водоводних и грејних инсталација
Јавна набавка мале вредности број 2/17


Конкурс за набавку добара - електроматеријал за текуће поправке и одржавање зграде
Јавна набавка мале вредности број 1/17