Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
653P1

Назив предмета:
Методика наставе хемије 1

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Драгица Д. Тривић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Катарина Б. Путица, Дипломирани биохемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа теоријских вежби (4+4+0)

Циљеви:

Oспособљавање за планирање часа (избор метода наставе/учења хемије, наставних средстава и огледа) према циљевима и исходима у наставним програмима и стандардима постигнућа.

Исход:

Оспособљеност за избор одговарајућих метода наставе/учења, наставних средстава и огледа и писање плана часа према циљевима и исходима у наставним програмима хемије и према стандардима постигнућа.

Облици наставе:

Предавања, радионице и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци. Претраживање различитих извора ради прикупљања података потребних за разматрање тема на часовима наставе и вежби, за припремање сценарија часа.

Литература:

  1. Драгица Тривић: Теме из методике наставе хемије, Klett, Београд, 2013.
  2. Милан Сикирица: Методика наставе хемије, Школска књига, Загреб, 2003.
  3. Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић: Активно учење 2, Институт за психологију, Београд, 2001.
  4. Ана Пешикан, Ратко Јанков, Слободанка Антић, Драгица Шишовић, Вера Муждека: Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Збирка сценарија, Институт за психологију, Београд, 2005.
  5. Драгица Тривић, Биљана Томашевић: Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, Хемијски факултет, Београд, 2008.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Наставни планови и програми хемије. Образовни стандарди. Педагошка интеракција: међузависност активности ученика и активности наставника на часовима хемије. Методе наставе/учења хемије (преглед). Методе усменог излагања и разговора / методе учења. Метода рада са текстом / методе учења. Метода демонстрације / методе учења. Наставна средства. Уџбеник. Критеријуми за вредновање квалитета уџбеника. Метода лабораторијских и других практичних радова ученика / методе учења. Едукативна радионица. Пројекатска настава. Екскурзије у настави хемије. Показатељи ученичких активности на часовима хемије. Планирање часа - израда сценарија за извођење часа. Анализа писане припреме (сценарија) часа. Планирање наставног рада (годишње планирање, тематско планирање).

Теоријске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Структурне компоненте наставних програма хемије - планирање и реализација наставе.

2. Образовни стандарди за крај обавезног образовања и општег средњег образовања - планирање и реализација наставе.

3. Дефинисање циљева и исхода учења наставне јединице (по избору студента).

4. Задаци и активности ученика.

5. Методе наставе / учења 1.

6. Методе наставе / учења 2.

7. Наставна средства.

8. Уџбеник хемије.

9. Наставне ситуације - показатељи активности.

10. Наставне ситуације - истраживачки приступ.

11. Израда сценарија за реализацију часа хемије.

12-14. Критичка конструктивна анализа сценарија часа.

15. Планирање рада у школи: израда месечног и годишњег плана рада.

Домаћи задаци:

10 поена

Усмени испит:

70 поена

Mon Apr 30 12:46:46 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет