Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
351H1

Назив предмета:
Одабране методе инструменталне анализе

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Рада М. Баошић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Татјана Ж. Вербић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Оливера С. Марковић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

др Александар Ђ. Лолић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Студент ће да употпуни своја теоријска и практична знања из метода инструменталне анализе и да се оспособи за самосталан истраживачки рад у овој области. Поред тога, студенти ће употпунити своја знања из области сензора, наносензора, анализе и карактеризације површина материјала и анализе и карактеризације прахова. У оквиру курса студенти ће стећи теоријска и практична знања из области примене инструменталних метода у „специјацији врста“ у хемији животне средине као и могућности одређивања различитих оксидационих стања одређених "врста".

Исход:

Након овога курса студент ће бити оспособљен за самосталан истраживачки рад, оптимизцију и побољшање осетљивоти инструменталних метода за анализу комплексних узорака.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. David Harvey: Мodern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Higer Education, 2000.
 2. A. J. Bard, L. R. Faulkner: Electrochemical methods Fundamentals and applications, Wiley 2000.
 3. J. A. C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with flames and plasmas, Wiley, 2002.

Помоћна литература:

 1. H. Girault: Analytical and physical electrochemistry, EPEL Press, 2004.
 2. Сандра Шкрвањ: Одређивање олова ICP-OES методом: проблеми и решења, мастер рад, Хемијски факултет Београд, 2012
 3. A. M. Ure and C.M. Davidson: Chemical speciation in the environment, Blackwell Science, 2002.
 4. G. Bendre: Principle of Chemical Instrumentation, W. B. Saunder Company, Philadelphia, 1987.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Електрохемијски потенцијал, Електрохемијска равнотежа.
 • Испитивање електродних реакција (циклична волтаметрија и спектроелектрохемија).
 • SECM (скенирајућа електрохемијска микроскопија).
 • Електрохемијски биосензори, минијатуризација (наносензори).
 • Пулсне технке, Стрипинг анализа.
 • Практични аспекти (електрохемијска ћелија, хемијска модификација електрода).
 • Електрохемијске методе одвајања.
 • Савремене оптичке методе, увод и класификација.
 • Спектроскопски инструменти.
 • Aтомска емисиона спектрометрија.
 • Aтомска апсорпциона спектрометрија.
 • Атомска флуоресцентна спектроскопија.
 • Ласером потпомогнута јонизациона спектрометрија.
 • Електронска микроскопија. Оптички сензори.
 • Семинарски рад.
 • Хибридне методе (ICP-MS, GC-AAS, GC-ICP, GC-MS, HPLC-ICP).
 • Примена инструменталних метода у хемији животне средине-могућности "специјација врста".

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

20 поена (3 часа недељно)

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

55 поена

Mon Apr 30 12:46:32 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет