Тим за аналитику хране

Руководилац тима:   проф. др Душанка Милојковић Опсеница

Ужа област истраживања

  • Аутентичност хране
  • Хроматографске, електрохемијске и оптичке методе анализе хране
  • Хемометрија у анализи и оцени аутентичности хране

Чланови тима

Бр. Име и презиме Титула / годиште Звање
1. Душанка Милојковић Опсеница др / 1962. редовни професор
2. Далибор Станковић др / 1985. доцент
3. Маја Натић др / 1973. редовни професор
4. Петар Ристивојевић др / 1985. доцент
5. Јелена Трифковић др / 1976. ванредни професор
6. Јелена Мутић др / 1969. редовни професор
7. Филип Андрић др / 1970. ванредни професор
8. Александра Драмићанин др / 1989. асистент са докторатом
9. Ђурђа Крстић студент докторских студија / 1991. асистент
10. Слађана Ђурђић др / 1991. асистент са докторатом