[dr Dusanka M. Milojkovic Opsenica]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-2639357, 011-3336733

Телефон (локални):   733

Кабинет:   518

Лабораторија:   519

E-mail:   dusankam@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 26. 1. 1962, Лебане. Удата. Језици које користи: српски (матерњи), енглески и руски.

Образовање и усавршавања

1980-1985: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1988-1991: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1991-1993: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1988: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1988-1992: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1992-1996: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1994-1999: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1998-2009: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2009-2013: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2021: Научни саветник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Аналитичка хемија, Хроматографске методе одвајања, Механизми хроматографског одвајања супстанци, Примена статистичких метода у аналитичкој хемији

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 1988. - Секција за аналитичку хемију.

Продекан за финансије Хемијског факултета од 9. 4. 2003. до 30. 1. 2005.

Шеф Катедре за аналитичку хемију од 13. 10. 2005. до 30. 9. 2009.

Шеф Катедре за аналитичку хемију од 21. 1. 2016. до 20. 1. 2019.

Шеф Катедре за аналитичку хемију од 21. 1. 2019. до 13. 1. 2022.

Члан Већа Центра за молекуларне науке о храни од 10. 12. 2020.

Члан Етичке комисије од 12. 7. 2021.

Шеф Катедре за аналитичку хемију од 13. 1. 2022.

Члан Комисије за управљање капиталном опремом од 10. 11. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2010: Јачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана – FCUB-ERA 256716
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима – 172017   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2016-2019: Препознавање образаца, класификација и моделовање хроматографских и спектроскопских података у циљу одређивања биолошке активности и порекла хране
  врста пројекта:   међународни
 • 2016: Јачање билатералних институција у циљу постизања водећих центара за одређивање аутентичности пчелињих производа
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство знаности, образовања и шпорта (Загреб, Хрватска), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)
 • 2018: Нови приступи у праћењу фалсификовања производа од воћа – 451-03-01732/2017-09-11
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), DAAD (Берлин, Немачка)
 • 2019: Осавремењивање курикулума предмета Анализа хране у смеру контроле безбедности и квалитета хране као и утврђивања аутентичности и садржаја фитохемикалија – 451-02-02004/29/2019-06   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи развојни
  пројекат финансира:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. Sandra Šegan, Jelena Trifković, Tatjana Verbić, Dejan Opsenica, Mario Zlatović, James Burnett, Bogdan Šolaja, Dušanka Milojković-Opsenica, Correlation between structure, retention, property, and activity of biologically relevant 1,7-bis(aminoalkyl)diazachrysene derivatives, J. Pharm. Biomed. Anal. 72 (2013) 231-239.  
 2. Kečkeš, S.,Gašić, U., Ćirković Veličković, T., Natić, M., Milojković-Opsenica, D., & Tešić, Ž. The determination of phenolic profiles of Serbian unifloral honeys using ultra-high-performance liquid chromatography/high resolution accurate mass spectrometry. Food Chem., 138 (2013) 32-40.
 3. Maja Natić, Dragana Dabić, Dušanka Milojković-Opsenica, Biljana Dojčinović, Goran Roglić, Dragan Manojlović and Živoslav Tešić, Development and validation of a simple thin-layerchromatographic method for the analysis of p-chlorophenol in treated wastewater, J. Serb. Chem. Soc. 77(11) (2012) 1649–1659. 
 4. Tomislav Tosti, Maja Natić, Dragana Dabić, Dragana Milić, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Structure-retention relationship study of polyoxygenated steroids, J. Sep. Sci. 2012, 35 (2012) 2693-2698.
 5. Khalil Salem A. M. Shweshein, Aleksandra Radoičić, Filip Andrić, Živoslav Lj. Tešić, and Dušanka M. Milojković-Opsenica, Hydrophilic interaction planar chromatography of geometrical isomers of selected Co(III) complexes, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 35 (2012) 1289–1297.
 6. Kristina B. Lazarević, Filip Andrić, Jelena Trifković, Živoslav Tešić, Dušanka Milojković-Opsenica, Characterisation of Serbian unifloral honeys according to their physicochemical parameters, Food Chem., 132 (2012) 2060-2064.
 7. El Hadi M. A. Rabtti, Maja M. Natić, Dušanka M. Milojković-Opsenica,Jelena Đ. Trifković, Ivan M. Vučković, Vlatka E. Vajs and Živoslav Lj. Tešić, RP TLC-Based Lipophilicity Assessment of Some Natural and Synthetic Coumarins.  J. Braz. Chem. Soc., 23(3) (2012) 522-530.
 8. Radmila Stikic, Djordje Glamoclija, Mirjana Demin, Biljana Vucelic-Radovic, Zorica Jovanovic, Dusanka Milojkovic-Opsenica, Sven-Erik Jacobsen, Mirjana Milovanovic, Agronomical and nutritional evaluation of quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd.) as an ingredient in bread formulations, J. Cereal Sci. 55(2) (2012) 132-138.
 9. Sandra Šegan, Filip Andrić, Aleksandra Radoičić, Dejan Opsenica, Bogdan Šolaja, Mario Zlatović, Dušanka M. Milojković-Opsenica, Correlation between structure, retention and activity of cholic acid derived cis-trans isomeric bis-steroidal tetraoxanes, J. Sep. Sci., 34(19) (2011) 2659-2667. 
 10. Dragana Dabić, Maja Natić, Zdravko Džambaski, Rade Marković, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Quantitative structure–retention relationship of new N-substituted 2-alkylidene-4-oxothiazolidines, J. Sep. Sci., 34(18) (2011) 2397-2404. 
 11. Dragana Dabić, Maja Natić, Zdravko Džambaski, Milovan Stojanović, Rade Marković, Dušanka Milojković-Opsenica, and Živoslav Tešić, Estimation of lipophilicity of N-substituted 2-alkylidene-4-oxothiazolidines by means of reversed-phase thin-layer chromatography, J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol., 34 (2011) 791-804. T. Tosti, M. Natić, A. Smoliński, D. Milić, D. Milojković-Opsenica and Ž. Tešić, Study of retention of 31 polyoxygenated steroids by normal- and reversed-phase  thin-layer chromatography, Acta Chromatographica, (2011),  23(3),  429-445. 
 12. Sanja Ilić, Maja Natić, Dragana Dabić, Dušanka Milojković-Opsenica, and Živoslav Tešić, 2D TLC Separation of Phenols by Use of RP-18 Silica Plates with Aqueous and Non-Aqueous Mobile Phases, J. Planar Chromatogr., 24 (2011) 93-98. 
 13. Jelena Đ. Trifković, Filip Lj. Andrić, Petar Ristivojević, Deana Andrić, Živoslav Lj. Tešić and Dušanka M. Milojković-Opsenica, Structure-retention relationship study of arylpiperazines by linear multivariate modeling, J. Sep. Sci., 33 (2010) 2619-2628. 
 14. Filip Lj. Andrić, Jelena Đ. Trifković, Aleksandra D. Radoičić, Sandra B. Šegan, Živoslav Lj. Tešić, Dušanka M. Milojković-Opsenica, Detrmination of the soil-water partition coefficient (log KOC) of some mono- and poly-substituted phenols by reversed-phase thin-layer chromatography, Chemosphere 81 (2010) 299-305.