Документа Центра

Одлуком Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије број 451-03-02763/2018-14/5 од 31. 10. 2018, Центру за молекуларне науке о храни је додељен статус центра изузетних вредности.
Одлука о додели статуса   (PDF, 1.2 MB)