[dr Tamara R. Todorovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за општу и неорганску хемију

Телефон:   011-3336685 (у лабораторији 559), 011-3336748 (у кабинету 543)

Телефон (локални):   685 (у лабораторији 559), 748 (у кабинету 543)

Кабинет:   543

Лабораторија:   559

E-mail:   tamarat@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена у Београду децембра 1975. године.

Образовање и усавршавања

1994-2003: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2006: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2006-2010: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2003: Истраживач-приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2006-2012: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2012-2018: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2018-2022: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2022: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

 • Координациона хемија (синтеза и карактеризација комплекса прелазних метала)
 • Координационе мреже (синтеза, карактеризација, примена у имобилизацији ензима)
 • Рендгенска структурна анализа монокристала
 • Бионеорганска хемија (биолошка активност комплексних једињења; однос структура/активност про-апоптотских агенаса; мултитаргетинг)

Награде и признања

2011: Стипендија Макс Планк друштва

2016: Награда „др Дубравко Родић” Српског кристалографског друштва за изузетан успех из области кристалорафије

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

Члан Комисије за признавање испита од 18. 1. 2018. до 1. 10. 2018.

Члан по функцији Комисије за признавање испита од 1. 10. 2018. до 30. 9. 2020.

Продекан за наставу Хемијског факултета од 1. 10. 2018. до 30. 9. 2020.

Члан Већа Издавачког центра од 8. 10. 2020. до 12. 1. 2023.

Члан Већа Издавачког центра од 12. 1. 2023.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама – 172055
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2012: Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells – CMST COST Action CM1106
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2016: Мулти-циљна парадигма за иновативну идентификацију лиганада у процесу откривања лекова – COST Action CA15135
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2018: Нови N- хетероароматични 1,3-(халкогеназол-2-ил)хидразони и њихови комплекси са d-металима као потенцијални мултитаргет агенси против матичних ћелија рака – 451-03-02141/2017-09/03   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research - Centre for International Cooperation and Mobility (Беч, Аустрија)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews

 • Т. Тодоровић, В. Медаковић, Практикум из неорганске хемије, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, 2013, ИСБН 978-86-7220-051-5
 • Б. Прелесник, К. Анђелковић, Д. Радановић, Т. Тодоровић, Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, 2007, ИСБН 978-86-7220-29-4.

Изабрани радови / Selected papers:

 1. T. Todorović, S. Grubišić, M. Pregelj, M. Jagodič, S. Misirlić-Denčić, M. Dulović, I. Marković, O. Klisurić, A. Malešević, D. Mitić, K. Anđelković, N. Filipović, Structural, Magnetic, DFT, and Biological Studies of Mononuclear and Dinuclear Cu(II) Complexes with Bidentate N-Heteroaromatic Schiff Base Ligands, European Journal of Inorganic Chemistry, (2015) 3921-3931.
 2. K. Adaila, M. Milenković, A. Bacchi, G. Cantoni, M. Swart, M. Gruden-Pavlović, M. Milenković, B. Čobeljić, T. Todorović, K. Anđelković, Synthesis, characterization, DFT calculations, and antimicrobial activity of Pd(II) and Co(III) complexes with the condensation derivative of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard’s T reagent, Journal of Coordination Chemistry, 67 (2014) 3633-3648.
 3. M. Zec, T. Srdic-Rajic, A. Krivokuca, R. Jankovic, T. Todorovic, K. Andelkovic, S. Radulovic, Novel Selenosemicarbazone Metal Complexes Exert Anti-tumor Effect via Alternative, Caspase-independent Necroptotic Cell Death, Medicinal Chemistry, 10 (2014) 759-771.
 4. N. Filipovic, S. Grubisic, M. Jovanovic, M. Dulovic, I. Markovic, O. Klisuric, A. Marinkovic, D. Mitic, K. Andjelkovic, T. Todorovic, Palladium(II) Complexes with N-Heteroaromatic Bidentate Hydrazone Ligands: The Effect of the Chelate Ring Size and Lipophilicity on in vitro Cytotoxic Activity, Chemical Biology & Drug Design, 84 (2014) 333–341.
 5. N.R. Filipovic, I.D. Markovic, D.M. Mitic, N.Dj.  Polovic, M.K. Milcic, M. Dulovic, M. Jovanovic, M.D. Savic, M.P. Niksic, K.K. Andjelkovic, T.R. Todorovic, Comparative Study of In Vitro Cytotoxic, Antioxidant, and Antimicrobial Activity of Pt(II), Zn(II), Cu(II), and Co(III) Complexes with N-heteroaromatic Schiff Base (E)-2-[N-( 1-pyridin-2-yl-ethylidene)hydrazino]acetate, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 28 (2014) 99-110.
 6. N.R. Filipovic, N.Dj. Polovic, B.G. Raskovic, S.T. Misirlic-Dencic, M. Dulovic, M.D.  Savic, M.P. Niksic, D.M. Mitic, K.K.  Andjelkovic, T.R.  Todorovic, Biological activity of two isomeric N-heteroaromatic selenosemicarbazones and their metal complexes, Monatshefte fur Chemie, 145 (2014) 1089-1099.
 7. D.P. Dekanski, T.R. Todorovic, D.M. Mitic, N.R. Filipovic, N.Dj. Polovic, K.K.  Andjelkovic, High antioxidative potential and low toxic effects of selenosemicarbazone metal complexes, Journal of Serbian Chemical Society, 78 (2013) 1503-1512.
 8. N.R. Filipovic, M. Borna, O.R. Klisuric, M. Pregelj, M. Jagodic, K.K. Andjelkovic, T.R. Todorovic, Synthesis, characterization, and thermal behavior of Cu(II) and Zn(II) complexes with (E)-2-[N-(1-pyridin-2-yl-ethylidene)hydrazino]acetic acid (aphaOH). Crystal structure of [Zn2(aphaO)2Cl2], Journal of Coordination Chemistry, 66 (2013) 1549-1560.
 9. T.V. Srdic-Rajic, M.M. Zec, T.R.  Todorovic, K.K.  Andjelkovic, S.S.  Radulovic, Anti-metastatic and Anti-angiogenic Properties of Potential New Anti-cancer Drugs Based on Metal Complexes of Selenosemicarbazones, Anti-cancer Agents in Medicinal Chemistry, 12 (2012) 1071-1080.
 10. N. Filipović, T. Todorović, D. Radanović, V. Divjaković, R. Marković, I. Pajić, K. Anđelković, Solid state and solution structures of Cd(II) complexes with two N-heteroaromatic Schiff bases containing ester groups, Polyhedron, 31  (2012) 19-28.
 11. T. Srdić-Rajić, M. Zec, T. Todorović, K. Anđelković, S. Radulović, Non-substituted N-heteroaromatic selenosemicarbazone metal complexes induce apoptosis in cancer cells via activation of mitochondrial pathway, European Journal of Medicinal Chemistry, 46 (2011) 3734-3747.
 12. N. Filipović, T. Todorović, R. Marković, A. Marinković, S. Tufengdžić, D. Gođevac, K. Anđelković, Synthesis, characterization and biological activities of N-heteroaromatic hydrazones and their complexes with Pd(II), Pt(II) and Cd(II), Transition Metal Chemistry,  35 (2010) 765-772.
 13. S. Bjelogrlić, T. Todorović, A. Bacchi, M. Zec, D. Sladić, T. Srdić-Rajić, D. Radanović, S. Radulović, G. Pelizzi, K. Anđelković, Synthesis, structure and characterization of novel Cd(II) and Zn(II) complexes with the condensation product of 2-formylpyridine and selenosemicarbazide. Antiproliferative activity of the synthesized complexes and related selenosemicarbazone complexes, Journal of Inorganic Biochemistry, 104 (2010) 673-682.
 14. T.R. Todorović, U. Rychlewska, B. Warżajtis, D.D. Radanović, N.R. Filipović, I.A. Pajić, D.M. Sladić, K.K. Anđelković, Synthesis, characterization and antimicrobial activity of Ni(II) and Zn(II) complexes with N',N'2-bis[(1E)-1-(2-pyridyl)ethylidene]propanedihydrazide. Crystal structures of two highly solvated bimetallic complexes of Ni(II), Polyhedron, 28 (2009) 2397-2402.
 15. T.R. Todorović, A. Bacchi, D.M. Sladić, N.M. Todorović, T.T. Božić, D.D. Radanović, N.R. Filipović, G. Pelizzi, K.K. Anđelković, Synthesis, characterization and biological activity evaluation of Pt(II), Pd(II), Co(III) and Ni(II) complexes with N-heteroaromatic selenosemicarbazones, Inorganica Chimica Acta, 362 (2009) 3813-3820.
 16. N. Filipović, H. Borrmann, T. Todorović, M. Borna, V. Spasojević, D. Sladić, I. Novaković, K. Andjelković, Copper(II) complexes of N-heteroaromatic hydrazones: synthesis, X-ray structure, magnetic behavior and antibacterial activity, Inorganica Chimica Acta, 362 (2009) 1996-2000.
 17. N. Gligorijević, T. Todorović, S. Radulović, D. Sladić, N. Filipović, D. Gođevac, D. Jeremić, K. Anđelković, Synthesis and characterization of new Pt(II) and Pd(II) complexes with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone. Cytotoxic activity evaluation of Cd(II), Zn(II), Ni(II), Pt(II) and Pd(II) complexes with heteroaromatic selenosemicarbazones, European Journal of Medicinal Chemistry, 44 (2009) 1623-1629.
 18. V.M. Đinović, T. Todorović, Ž. Žižak, T.J. Sabo, Z.D. Juranić, Novel Ru(III) complexes derived from N-methyl derivatives of glycine and 1,3-propylenediamine-N,N'-diacetato ligands and their activities against HeLa, K562 cell lines and human PBMC, Journal of Coordination Chemistry, 62 (2009) 328-336.
 19. N.R. Filipović, A. Bacchi, M. Lazić, G. Pelizzi, S. Radulović, D.M. Sladić, T.R. Todorović, K.K. Anđelković, Synthesis, Structure and Cytotoxic Activity Evaluation of a Dinuclear Complex of Cd(II) with N',N'2 bis[(1E)-1-(2-pyridyl)ethylidene]propanedihydrazide, Inorganic Chemistry Communications, 11 (2008) 47-50.
 20. T.R. Todorović, A. Bacchi, N.O. Juranić, D.M. Sladić, G. Pelizzi, T.T. Božić, N.R. Filipović, K.K. Anđelković, Synthesis and characterization of novel Cd(II), Zn(II) and Ni(II) complexes with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone. Crystal structure of bis(2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazonato)nickel(II), Polyhedron, 26 (2007) 3428-3436.
 21. N.R. Filipović, T.R. Todorović, D.M. Sladić, I.T. Novaković, D.A. Jeremić, K.K. Anđelković, Synthesis, characterization and biological activity evaluation of novel Pd(II) and Pt(II) complexes with heterocyclic hydrazone ligands, Material Science Forum, 555 (2007) 423-428.
 22. T.R. Todorović, A. Bacchi, G. Pelizzi, N.O. Juranić, D.M. Sladić, I.D. Brčeski, K.K. Anđelković, Synthesis and characterization of Zn(II) and Cd(II) complexes with 2,6-diacetylpyridine-bis(selenosemicarbazone). Crystal structure of a Ni(II) complex with a modified 2,6-diacetylpyridine-bis(selenosemicarbazone), Inorganic Chemistry Communications, 9 (2006) 862-865.
 23. M. Lazić, S. Radulović, T. Todorović, D. Sladić, Ž. Tešić, K. Anđelković, Evaluation of Cytotoxic Activity of d-Metal Complexes with Hydrazone Ligands, Material Science Forum, 495 (2006) 513-517.