[dr Dusan Z. Veljkovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за општу и неорганску хемију

Лабораторија:   575

E-mail:   vdusan@chem.bg.ac.rs

Лична презентација:   http://sites.google.com/site/hemijskifakultet/

Лични подаци

Рођен 1984. године у Београду, Србија. Ожењен. Говори српски, енглески и немачки језик.

Образовање и усавршавања

2003-2008: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2014: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2009-2009: Истраживач-приправник / Институт за хемију, технологију и металургију (Београд)

2009-2010: Истраживач-приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010-2011: Истраживач-сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2011-2016: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2016-2021: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2021: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Теоријска хемија, Неорганска хемија, Координациона хемија

Награде и признања

2010: DAAD стипендија
01.08.2010.-31.08.2010. Стипендија DAAD фондације за студијски боравак на Макс Планк институту за физичку хемију чврстог стања у Дрездену

2015: Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за постдокторско усавршавање истраживача

2017: Награда „Др Дубравко Родић“

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

Члан Комисије за самовредновање од 12. 7. 2018. до 8. 10. 2020.

Члан Комисије за самовредновање од 8. 10. 2020.

- Руководилац пројекта билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру јавног позива „Hubert Curien” за период 2018-2019. (Евиденциони број пројекта: 451-03-01963/2017-09/11)

- Учесник на међународном пројекту „SupraChem@Balkans.eu“ у оквиру SCOPES 2009-2012 програма финансиран од стране SNSF (Swiss National Science Foundation).

- Секретар Катедре за општу и неорганску хемију (2014-2015).

- Секретар Организационог одбора међународног научног скупа International Summer School on Supramolecular Chemistry одржаног у Београду од 04. до 06. августа 2013. године.

- Члан Организационог одбора XIX Конференције Српског кристалографског друштва (Бела Црква, 2012.године).

- Члан Научног одбора XXVIII Конференције Српског кристалографског друштва (Чачак, 2023. године).

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

  • 2011: Нековалентне интеракције рi-система и њихова улога у молекулском препознавању – 172065
    врста пројекта:   домаћи фундаментални
    пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
  • 2018: Катјон/π интеракције између полицикличних ароматичних угљоводоникаи јона прелазних метала. (451-03-01963/2017-09/11)   (руководилац пројекта)
    врста пројекта:   Билатерална и мултилатерална сарадња
    пројекат финансира:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 

[1] Goran V. Janjić,  Predrag Petrović, Dragan B. Ninković, Dušan Ž. Veljković, Agneš Kapor and Snežana D. Zarić, ’’Stacking Interactions Between Pyridine Fragments In Crystal Structures Of Terpyridyl Complexes’’  Studia UBB Chemia, (2010), LV,  3, 165 - 176.

 [2] Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković and Snežana D. Zarić, ’’Water/Aromatic Parallel Alignment Interactions. Significant Interactions at Large Horizontal Displacements’’ Crystal Growth & Design, 2011, 11, 2680–2683

[3] Dušan Ž. Veljković, Goran V. Janjić and Snežana D. Zarić, “Are C–H•••O interactions linear? Case of aromatic CH donors.CrystEngComm, 2011, 13, 5005–5010

[4] Dragan B. Ninković, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković, Dušan N. Sredojević and Snežana D. Zarić, “What are the preferred horizontal displacements in parallel aromatic-aromatic interactions?”, ChemPhysChem, (2011), 12(18), 3511–3514

[5] Tatjana D. Savić, Ivana A. Janković, Zoran V. Šaponjić, Mirjana I. Čomor, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić and Jovan M. Nedeljković, “Surface modification of anatase nanoparticles with fused ring catecholate type ligands: a combined DFT and experimental study of optical properties”, Nanoscale, (2012), vol. 4, 5, 1612-1619

[6] Tatjana D. Savić, Zoran V. Šaponjić, Mirjana I. Čomor, Jovan M. Nedeljković,  Miroslav D. Dramićanin, Marko G. Nikolić, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić and Ivana A. Janković, "Surface modification of anatase nanoparticles with fused ring salicylate-type ligands (3-hydroxy-2-naphthoic acids): a combined DFT and experimental study of optical properties", Nanoscale, (2013), vol. 5, 7601 - 7612.

[7] Dušan P. Malenov, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić, "Mutual influence of parallel, CH/O, OH/π and lone pair/π interactions in water/benzene/water system", Computational and Theoretical Chemistry, (2013), vol. 1018, 59 - 65.

[8] Jovan Lj. Dragelj, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković and Snežana D. Zarić, "Crystallographic and ab initio Study of Pyridine CH/O Interactions. Linearity of the interactions and influence of pyridine classical hydrogen bonds", CrystEngComm, (2013), vol. 15, 10481 - 10489.

[9] Tatjana D. Savić,   Mirjana I. Čomor,   Jovan M. Nedeljković,   Dušan Ž. Veljković,   Snežana D. Zarić,   Vesna M. Rakić and   Ivana A. Janković, "The effect of substituents on the surface modification of anatase nanoparticles with catecholate-type ligands: a combined DFT and experimental study",  Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 20796–20805.    

[10] Dušan Ž Veljković,   Vesna B Medakovic,   Jelena M Andric and   Snezana D. Zaric, C–H/O interactions of nucleic bases with water molecule. Crystallographic and quantum chemical study., CrystEngComm, 2014., 16, 10089–10096.

[11] Mariusz P. Mitoraj, Goran V. Janjić, Vesna B. Medaković, Dušan Ž. Veljković, Artur Michalak,Snežana D. Zarić and Miloš K. Milčić, Nature of the water/aromatic parallel alignment interactions., J. Comput. Chem., 2015, 36, 171–180. 

[12] Tatjana D. Savić,   Mirjana I. Čomor,  Nadica D. Abazović,   Zoran V. Šaponjić,  Milena T. Marinović-Cinović,  Dušan Ž. Veljković,   Snežana D. Zarić and   Ivana A. Janković, Anatase nanoparticles surface modified with fused ring salicylate-type ligands (1-hydroxy-2-naphthoic acids): A combined DFT and experimental study, J. Alloy Compd., 2015, 630, 226–235. 

[13] Jovan Lj. Dragelj, Ivana M. Stanković,Dragana M. Božinovski, Tim Meyer, Dušan Ž. Veljković, Vesna B. Medaković, Ernst-Walter Knapp and Snežana D. Zarić,  C–H/O interactions of aromatic CH donors within proteins: a crystallographic study, Crystal Growth & Design, 2016,16, 1948−1957. 

[14] Jelena Blagojević,   Dušan Ž. Veljković, and Snežana D. Zarić, Stacking interactions between hydrogen-bridged and aromatic rings; study of crystal structures and quantum chemical calculations. CrystEngComm, 2016, 19, 40-46

[15] Janjić, G. V., Milosavljević, M. D., Veljković, D. Ž., Zarić, S. D. Prediction of strong O–H/M hydrogen bonding between water and square-planar Ir and Rh complexes, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 8657-8660.

[16] Dušan Ž. Veljković, Strong CH/O interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons and water: Influence of aromatic system size, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2018, 80, 121 – 125. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2017.12.014.

[17] Dušan P. Malenov,  Dušan Ž. Veljković,  Michael B. Hall,  Edward Brothers, Snežana D. Zarić, Influence of Chelate Ring Type on Chelate-Chelate and ChelateAryl Stacking: The Case of Nickel Bis(Dithiolene), Phys. Chem. Chem. Phys.,  2019,21, 1198-1206 DOI:10.1039/C8CP06312E

[18] Dušan Ž. Veljković, Aleksandra B. Đunović, Snežana D. Zarić, Significant Differences in the Energy of X‐H/Pt Interactions between Cisplatin and Transplatin Molecules, ChemistrySelect, 2019, 4, 44,  12909 - 12914. DOI:10.1002/slct.201903296

[19] Ivana S. Veljković, Dušan Ž. Veljković, Gordana G. Sarić, Ivana M. Stanković, Snežana D. Zarić, What is the preferred geometry of sulfur–disulfide interactions?, CrystEngComm, 2020, DOI: 10.1039/D0CE00211A.

[20] D. S. Kretić,  J. I. Radovanovića  and  D. Ž. Veljković, Can the sensitivity of energetic materials be tuned by using hydrogen bonds? Another look at the role of hydrogen bonding in the design of high energetic compounds, Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, 23, 7472-7479.

[21] I. S. Veljković, D. S. Kretić and  D. Ž. Veljković, Geometrical and energetic characteristics of Se⋯Se interactions in crystal structures of organoselenium molecules, CrystEngComm, 2021, DOI: 10.1039/D1CE00129A

[22] J. M. Živković, D. Ž. Veljković, S. D. Zarić, Strong Hydrogen Bonds of Coordinated Ammonia Molecules, Crystal Growth & Design, 2022, 22, 1, 148–158.

[23] D. S. Kretić, I. S. Veljković, A. B. Đunović, D. Ž. Veljković, Chelate Coordination Compounds as a New Class of High-Energy Materials: The Case of Nitro-Bis(Acetylacetonato) Complexes. Molecules 2021, 26, 5438. 

[24] A. B. Đunovića, D. Ž. Veljković, Halogen bonds as a tool in the design of high energetic materials: evidence from crystal structures and quantum chemical calculations, CrystEngComm, 2021,23, 6915-6922.

[25] I. S. Veljković, J. I. Radovanović, D. Ž. Veljković, How aromatic system size affects the sensitivities of highly energetic molecules? RSC Adv., 2021,11, 31933-31940.

[26] D. S. Kretić, V. B. Medaković, D. Ž. Veljković, How Do Small Differences in Geometries Affect Electrostatic Potentials of High-Energy Molecules? Critical News from Critical Points, Crystals, 2022, 12(10), 1455.

 

Рад у научном часопису (М53)

[1]      Д. Вељковић, Г. Н. Вучковић, „Минерали у исхрани”, Хемијски преглед, вол. 51, бр. 1, (2010) 14-19