[dr Ivana V. Sofrenic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-3336786

Телефон (локални):   786

Соба:   313

E-mail:   ivanasofrenic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 5. 3. 1991, Бијељина, Босна и Херцеговинa. Језици које користи: српски (матерњи) и енглески.

Образовање и усавршавања

2010-2014: Основне академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014-2015: Мастер академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2015-2021: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2018-2022: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2021: Истраживач-сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2022: Асистент са докторатом / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2022: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Бројеви за идентификацију аутора