Међународна конференција о нековалентим интеракцијама

У Београду ће се, у организацији Хемијског факултета Универзитета у Београду, од 17. до 21. јуна 2024. одржати Међународна конференција о нековалентим интеракцијама. Ово је трећа конференција у серији, прва и друга конференција су орджане у Лисабону (2018. године) и Стразбуру (2022. године). Београд и Србија ће по први пут бити организатори овог значајног међународног скупа који окупља све истраживаче света који се баве проучавањем нековалентних интеракција.

Нековаленте интеракције су област по којој је српска наука препознатљива у свету, о чему сведочи велики број квалитетних публикација у врхунским часописма за хемију, као и велика цитираност тих радова.

Више података о овој конференцији се може наћи на линку:

icni3.bio.bg.ac.rs

[ICNI 2024]