Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pretraga:      Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

na Internet prezentaciju<br>Hemijskog fakulteta!

Najnovije vesti

Interne vesti i dopisi

O Fakultetu

• Obrazovna i naučna delatnost

• Organizaciona i upravljačka struktura

• Zakon o visokom obrazovanju i propisi Fakulteta

• Istorija Fakulteta

• Zbirka velikana srpske hemije

• Naučnoistraživački projekti i saradnja

• Repozitorijum Hemijskog fakulteta - Cherry

• Biblioteka

• Izdavačka delatnost HF

• Javne nabavke

• Kontakt informacije (uprava) i kako doći do nas

 

Katedre i centri

• Katedra za analitičku hemiju

• Katedra za biohemiju

• Katedra za nastavu hemije

• Katedra za opštu i neorgansku hemiju

• Katedra za organsku hemiju

• Katedra za primenjenu hemiju

• Inovacioni centar HF

• Centar za molekularne nauke o hrani

 

Studije

• Put studiranja na HF

• Osnovne i integrisane akademske studije

• Master akademske studije

• Doktorske akademske studije

• Stari studijski programi

• Studenti koji su završili HF

• Odbranjene doktorske disertacije

• Evropski sistem prenosa bodova (ESPB)

• Usavršavanje za nastavnike hemije

• Studentske organizacije

 

Upis na Fakultet

• Konkurs za upis na osnovne i integrisane akademske studije 2020/21. – treći rok

• Konkurs za upis na master akademske studije 2020/21. - drugi rok

• Konkurs za upis na doktorske akademske studije 2020/21. - drugi rok

• Opšti uslovi za upis na Hemijski fakultet

• Cenovnik studija

• Zadaci za spremanje prijemnog ispita

Naši najnoviji
rezultati i uspesi
  Svi nastavnici i saradnici   Rasporedi aktivnosti
i ispitni rokovi
  Rezultati prijemnih
ispita i rang-liste
BU SHD BDS KMHem IHTM
Univerzitet
u Beogradu
Srpsko hemijsko društvo Biohemijsko društvo Srbije Klub mladih
hemičara Srbije
Institut za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju

Pratite nas na društvenim mrežama:   [Instagram]   [Facebook]


FoodEnTwin

Projekat "Tvining istraživačkih aktivnosti u graničnim 'omiks istraživanjima u oblastima hrane, ishrane i životne sredine" se finansira od strane Evropske unije u okviru istraživačkog i inovacijskog programa Horizont 2020 pod ugovorom br. 810752, a njegova realizacija je započela 1. septembra 2018.

Cilj projekta je obrazovanje Evropske istraživačke mreže između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegovog Centra izvrsnosti za molekularne nauke o hrani, i četiri renomirana instituta iz Švedske, Austrije i Belgije. Ova mreža će Hemijskom fakultetu i partnerima povećati naučnu izvrsnost i vidljivost, tehnološki inovacioni kapacitet omogućavajući granična istraživanja u oblasti hrane, poljoprivrede, hemije, ishrane i životne sredine uvođenjem -omiks tehnologija (proteomiks, lipidomiks, transkriptomiks, alergomiks i metalomiks) i eksperimentalnih životinjskih modela.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet