Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КАТЕДРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ХЕМИЈУ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

О Катедри Запослени Лабораторије
и опрема
Настава и бодови Пројекти
Научно-стручне
публикације
За предавања
и вежбе
Последипломци
и докторанти
Линкови Да ли сте знали?

Предмети које обезбеђује Катедра за примењену хемију

I - Предмети на основним академским студијама

1. Студијски програм "Хемија животне средине"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху 511S1 6 IV
2. Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту 512S1 8 V
3. Индустријска хемија - најболје расположиве технике 501S1 8 VI
4. Хемодинамика загађујућих супстанци 515S1 7 VI
5. Хемија вода и отпадних вода 513S1 10 VII
6. Загађивачи хране 514S1 9 VII
Изборни предмети
1. Неорганске загађујуће супстанце 521S1 10 VI
2. Органске загађујуће супстанце 522S1 10 VI
3. Моделовање загађења у атмосфери 053S1 4 VIII
4. Управљање квалитетом и законска регулатива 054S1 4 VIII
5. Биоиндикатори 523S1 10 VIII
6. Природни ресурси 524S1 10 VIII
7. Одабране области примењене хемије 549A1 10 VIII
2. Студијски програм "Хемија"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Хемија животне средине 519H1 3 III
2. Индустријска хемија 501A1 7 VI
Изборни предмети
1. Одабране области примењене хемије 549A1 10 VIII
3. Студијски програм "Настава хемије"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Индустријска хемија 501A1 7 VI
2. Хемија животне средине 519P1 6 VII
Изборни предмети
1. Одабране области примењене хемије 549A1 10 VIII

II - Предмети на мастер академским студијама

1. Студијски програм "Хемија"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Изборни предмети
1. Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце 551H1 9 I
2. Студијски програм "Хемија животне средине"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Процена ризика по људско здравље и животну средину 553S1 9 I
Изборни предмети
1. Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце 551H1 9 I
2. Мониторинг у животној средини 552S1 9 I

III - Предмети на докторским студијама

1. Студијски програм "Хемија"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Изборни предмети
1. Горива 571H1 5 I / III
2. Унапређени оксидациони процеси 572H1 5 I / III
3. Хемодинамика одабраних загађивача 573H1 5 I / III
4. Недеструктивна хемијска анализа - одабрана поглавља 574H1 5 I / III
5. Биомаркери у реконструкцији геолошке еволуције 575H1 5 I / III
6. Синтеза и карактеризација полимера 576H1 5 I / III
7. Одабрана поглавља катализе 577H1 5 I / III
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет