Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
671H1

Назив предмета:
Методологија педагошког истраживања у настави хемије

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Драгица Д. Тривић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања (4+0+0)

Циљеви:

Оспособљавање за самостално истраживање педагошких аспеката наставе хемије.

Исход:

 • Овладаност поступцима истраживања педагошких појава (од дефинисања проблема до извођења закључака).
 • Овладаност основним статистичким поступцима у обради резултата истраживања.
 • Овладаност начинима интерпретације статистичкиих података, извођењем закључака и презентирањем резултата истраживања.

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Спровођење пробног истраживања.

Литература:

Основна литература:

 1. Louis Cohen, Lawrence Manion, and Keith Morrison: Research methods in education, 6th edition, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2007. ISBN 978-0-415-36878-0
 2. Владимир Мужић: Методологија педагошког истраживања (више поновљених издања), Сарајево, Београд 1973, 1986.

Помоћна литература:

 • Чланци из стручних часописа у којима се приказују резултати истраживања педагошких питања везаних за наставу хемије.
 • Извештаји о истраживањима процеса наставе хемије, објављени на Интернету.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Сазнавање у науци и научно знање.
 • Специфичности истраживања педагошких појава.
 • Типови и врсте истраживања педагошких појава.
 • Избор проблема истраживања (научна и педагошка релевантност).
 • Дефинисање циља и задатака истраживања.
 • Истраживачке хипотезе.
 • Избор метода истраживања (типови и нацрти истраживања).
 • Узорак на којем се врши истраживање (избор и валидност).
 • Инструменти истраживања (конструисање, валидност, поступци прикупљања података, обрада).
 • Статистички поступци у педагошком истраживању (врсте, поузданост, грешке).
 • Интерпретација добијених податка.
 • Извођење закључака на основу података из истраживања.
 • Начини саопштавања истраживачких резултата (писање извештаја о истраживању и саопштавање кључних налаза).
 • Етичка страна научних истраживања.
 • Критеријуми за оцењивање научних пројеката.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

40 поена

Пројекти:

30 поена (1 час недељно)

Mon Apr 30 12:46:47 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет