Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
654P1

Назив предмета:
Методика наставе хемије 2

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 5. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Драгица Д. Тривић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Катарина Б. Путица, Дипломирани биохемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа теоријских вежби (4+4+0)

Циљеви:

Oспособљавање за организовање и извођење часа и праћење и вредновање ученичких постигнућа.

Исход:

Реализација часа према циљевима на задатом садржају и одговарајуће праћење и вредновање ученичких постигнућа.

Облици наставе:

Предавања, радионице и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Претраживање различитих извора ради прикупљања података потребних за разматрање тема на часовима наставе и вежби. Припрема сценарија за часове које кандидат изводи у школи. 30 поена за оцену се додељује на основу реализованих часова у школи.

Литература:

  1. Драгица Тривић: Теме из методике наставе хемије, Klett, Београд, 2013.
  2. Милан Сикирица: Методика наставе хемије, Школска књига, Загреб, 2003.
  3. Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић: Активно учење 2, Институт за психологију, Београд, 2001.
  4. Ана Пешикан, Ратко Јанков, Слободанка Антић, Драгица Шишовић, Вера Муждека: Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Збирка сценарија, Институт за психологију, Београд, 2005.
  5. Драгица Тривић, Биљана Томашевић: Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, Хемијски факултет, Београд, 2008.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Анализа видео-снимка часа. Праћење и процењивање ученичких постигнућа. Формативно и сумативно проверавање. Карактеристике различитих видова проверавања ученичких постигнућа (према времену и начину извођења), предности и ограничења. Тест, врсте тестова и типови задатака у тесту. Контрола квалитета задатака. Практично проверавање знања. Мерне карактеристике теста. Статистичка обрада резултата. Нови начини за праћење и проверавање ученичких постигнућа. Оцењивање. Анкета. Методологија педагошког истраживања (основе). Квантитативна истраживања. Квалитативна истраживања. Акциона истраживања.

Теоријске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Усмено проверавање ученичких постигнућа.

2. Тест - типови задатака.

3. Контрола квалитета задатака.

4. Припремање теста.

5. Бодовање задатака и оцењивање.

6. Припремање теста за проверу знања ученика стеченог на једном од часова које кандидат изводи у школи.

7. Практично проверавање знања.

8. Упитник.

9-13. Анализа видео снимака часова.

14. Припремање пројекта.

15. Статистичка обрада резултата тестирања.

Пракса:

30 поена

Усмени испит:

50 поена

Mon Apr 30 12:46:46 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет