Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
602P1

Назив предмета:
Методика наставе органске хемије

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

601P1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Драгица Д. Тривић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Биљана И. Томашевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Весна Д. Милановић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа теоријских вежби (2+4+0)

Циљеви:

  1. Разумевање циљева, исхода и стандарда постигнућа у области органске хемије у основној школи, гимназији и различитим средњим стручним школама.
  2. Оспособљавање за решавање проблема у настави и учењу садржаја органске хемије.

Исход:

  1. Развој наставничких компетенција које обухватају знање и вештине за лабораторијски рад, потребне за наставу у области органске хемије.
  2. Оспосoбљеност за решавање проблема у настави и учењу органске хемије.

Облици наставе:

Предавања, радионице и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

  • Домаћи задаци (резултати се презентују током наставе).
  • Претраживање различитих извора ради прикупљања података потребних за разматрање тема на часовима наставе и вежби.
  • Писање семинарског рада.

Литература:

Основна литература:

  • Милан Сикирица: Методика наставе хемије, Школска књига, Загреб, 2003.

Помоћна литература:

  • Уџбеници хемије за основну и средњу школу, наставни програми за основну школу, гимназију и средње стручне школе, курикулуми из различитих земаља

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. Везе између опште, неорганске и органске хемије - формирање целовитог система појмова.

2. Циљеви, исходи и стандарди постигнућа у области органске хемије у основној школи.

3. Циљеви, исходи и стандарди постигнућа у области органске хемије у гимназији.

4. Циљеви, исходи и стандарди постигнућа у области органске хемије у различитим средњим стручним школама.

5. Програми органске хемије за различите нивое образовања код нас.

6. Програми органске хемије за различите нивое образовања у свету (приказ и упоредна анализа).

7. Организација наставног садржаја из органске хемије.

8. Хемијска писменост у области органске хемије.

9-10. Проблеми у вези с формирањем појмова органске хемије и начини решавања.

11-12. Презентације студентских домаћих радова.

13. Активности ученика у оквиру различитих задатака на часовима хемије.

14-15. Истраживачки приступ у настави / учењу хемије.

Теоријске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Циљеви, исходи и стандарди постигнућа у области органске хемије у основној школи.

2. Циљеви, исходи и стандарди постигнућа у области органске хемије у гимназији.

3. Циљеви, исходи и стандарди постигнућа у области органске хемије у средњим стручним школама.

4. Садржаји органске хемије у наставном програму за основну школу.

5. Садржаји органске хемије у наставном програму за гимназију.

6. Садржаји органске хемије у наставним програмима средњих стручних школа.

7. Хемијска писменост у области органске хемије.

8. Планирање приступа у настави органске хемије за повезивање структуре молекула и физичких својстава припадника различитих класа органских једињења.

9. Планирање приступа у настави органске хемије за повезивање структуре молекула припадника различитих класа органских једињења и типова органских реакција.

10. Планирање приступа у настави органске хемије за повезивање структуре молекула и киселинско-базних својства органских једињења.

11-12. Израда прегледа о практичној примени различитих органских једињења.

Семинарски радови:

15 поена

Домаћи задаци:

10 поена

Усмени испит:

60 поена

Mon Apr 30 12:46:46 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет