Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
485B1

Назив предмета:
Одабрана поглавља из биохемије биљака

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Златко С. Гиба
ванредни професор, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Ближе разјашњавање и боље упознавање неких аспеката биохемије биљака.

Исход:

Студент је продубио знања из биохемије биљака.

Облици наставе:

Предавања, семинар.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • Bonner and Varner: Plant Biochemistry
  • Goodwin and Mercer: Introduction to Plant Biochemistry

Помоћна литература:

  • Zeiger and Taiz: Plant Physiology
  • Voet and Voet: Biochemistry

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

15 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

  1. Фотосинтеза као основни биохемијски процес на планети Земљи. Кисеоник и реактивне врсте кисеоника. Слободно-радикалски процеси у атмосфери. Фотосинтеза као оксидо-редукциони процес. Транспорт електрона. Мелерова реакција. Циклус ксантофила. Халивел-Асада циклус. Фиксација угљен диоксида. Редуктивни циклус пентозо фосфата. Регулација фотосинтезе. Специфичности С-3 и С-4 биљака, КАМ метаболизам. Фотореспирација и двострука улога рибулозо бисфосфат карбоксилазе. Интеракција хлоропласта, митохондрија и пероксизома. Аутотрофне бактерије, хемосинтеза. Фотосинтеза код Archea.
  2. Биохемијски механизам редукције атмосферског азота. Нитрогеназа. Нитрат и нитрит редуктазе. Примарна синтеза аминокиселина. Уградња сумпора и фосфора у органска једињења.
  3. Дисање. Кребсов циклус. Модификације: редуктивни циклус трикарбонских киселина. Бета оксидација. Глиоксилатни циклус. Оксидативни пентозофосфатни циклус. Терминална оксидација. Дисање неосетљиво на цијанид. Алтернативна оксидаза.
  4. Физиологија стреса. Типови стреса и физиолошка адаптација биљака на стресне услове. Антиоксиданси и ензими оксидативног метаболизма.

Семинарски радови:

15 поена

Колоквијуми:

10 поена

Усмени испит:

60 поена

Mon Apr 30 12:46:41 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет