Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
481B1

Назив предмета:
Слободнорадикалски процеси у биохемији

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Курс је конципиран да студентима омогући разумевање фундаменталних аспеката слободних радикала и антиоксидативне хемије, биохемије и биологије, кроз проучавање баланса између осидативних и редуктивних процеса у организму.

Исход:

На крају курса студенти ће моћи да: опишу (био)хемију слободних радикала, наведу слободним радикалима узрокована оштећења/модификације макромолекула и последице деловања слободних радикала на биохемијске процесе у организму, те основне механизме заштите ћелије/организма од штетног дејства слободних радикала.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Р. Жикић, А. Штајн, З. Саичић, М. Спасић и С. Миловановић: Токсиколошки значај заштите од оксидационих оштећења, ПМФ Крагујевац, 2000. (стр. 1-150)
 • Barry Halliwell and John M.C. Gutteridge: Free Radicals in Biology and Medicine, Oxford University Press, 2007. (4th revised edition)

Помоћна литература:

 • Одабрани ревијални радови.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Хемија слободних радикала
 • Реактивне врсте кисеоника
 • Реактивне врсте азота
 • Ензимско и не-ензимско настајање слободних радикала у организму
 • Биохемија супероксида, водоник пероксида и хидроксил радикала
 • Биохемијске мете дејства слободних радикала у ћелији
 • Ензимски и не-ензимски систем антиоксидативне заштите организма
 • Улога слободних радикала у ћелијској сигнализацији
 • Улога слободних радикала у патолошким процесима и процесима старења организма

Семинарски радови:

40 поена

Усмени испит:

50 поена

Mon Apr 30 12:46:40 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет