Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
471B1

Назив предмета:
Одабрана поглавља из хемије природних производа

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Тања Д. Ћирковић Величковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Зоран М. Вујчић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Радивоје М. Продановић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Циљ курса је да студент продуби знања о изоловању, идентификацији и карактеризацији свих класа природних производа које је проучавао током основних студија, као и да стекне знања о оним класама природних производа која није проучавао током основних студија. Посебан део курса је посвећен хемијској екологији и новим трендовима у хемији природних производа (проучавање биоактивних природних производа, биомедицински значај и испитивање природних производа од биомедицинског значаја).

Исход:

Студент је продубио знања о изоловању, карактеризацији, идентификацији основних класа природних производа, и стекао знања о новим класама природних производа, као и оним природним производима битним у хемијској екологији и од биомедицинског значаја.

Облици наставе:

Предавања, семинари.

Ваннаставне активности:

Писање и одбрана семинарских радова.

Литература:

Основна литература:

  • New trends in Natural Product Chemistry, ed. Atta-ur-Rahman i M. Iqbal Choundhary, Harwood Academic publishers, 1998.
  • Natural Product Chemistry, ed. K.B.G. Torsell, Apotekarsocieteten, 1997.

Помоћна литература:

  • Новији ревијални радови из области хемије природних производа.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Изоловање, идентификација, карактеризација, структура и биолошки значај одабраних класа природних производа (сахариди, липиди, алкалоиди, витамини, антибиотици, природна ароматична једињења). Природни производи и хемијска екологија: Хемија полинације. Полен. Нектар. Односи биљака и животиња: одбрамбени молекули биљака, интеракције хормона. Односи међу животињама: феромони (полни, територијални). Односи међу биљкама и микроорганизмима: фитоалексини. Проучавање биолошки активних природних производа. Медицинске биљке. Антиоксидативни природни производи, цитотоксични природни производи, антибактеријски и антифунгални природни производи: примери и приступи испитивању активности.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Mon Apr 30 12:46:39 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет