Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
408A1

Назив предмета:
Увод у биохемију

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12H1), научно-стручни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11B1), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, изборни (E11S1), академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 2. година, летњи семестар, изборни (E12P1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Милан Р. Николић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Марија Б. Перушко, мастер биохемичар
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: један час предавања + један час теоријских вежби + два часа лабораторијских вежби (1+1+2)

Циљеви:

Упознавање студената са основама биохемијских процеса, предметом проучавање биохемије и специфичностима рада са биолошким материјалима.

Исход:

Студент стиче основна предзнања о предмету проучавања биохемије и практичним аспектима рада са биолошким материјалом.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, радионице.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

·  Р. Карлсон: Биокемија (одабрана поглавља)

·  Нада Шербан: Ћелија - структуре и облици (одабрана поглавља)

·  David L. Nelson, Michael M. Cox: Lehninger principles of biochemistry (одабрана поглавља)

·  L.A. Seidman: Basic Laboratory Calculations for Biotechnology (одабрана поглавља)

Помоћна литература:

Материјал са предавања и вежби.

 

Додатни материјал:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mnikolic

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (1 час недељно)

Програм рада:

• Дефиниција, предмет проучавања и мултидисциплинарни карактер биохемије као дела наукa o живим системима (Life Sciences).

• Специфичности рада са биолошким узорцима и материјалима.

• Грађа ћелије. Прокариотске и еукариотске ћелије. Органеле. Улога ћелијске мембране и ћелијског зида. Биљне и животињске ћелије: сличности и разлике.

• Од макромолекула до организма: хијарархијска организација живих система.

• Улога воде и минерала за функционисање живих система.

• Значај нековалентних интеракција,хемијске равнотеже и слабих киселина и база за биохемијске процесе.

• Термодинамички аспекти живих система. Размена материје и енергије у ћелији. Пренос информација у живим системима.

Теоријске вежбе:

20 поена (1 час недељно)

Програм рада:

• Симболи и јединице у (био)хемији.

• Лабораторијски дневник.

• Графичко представљање резултата.

• Прављење раствора. Разблажења.

• Пуфери у биохемији.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

• Основе рада са биолошким узорцима и материјалима. Припрема узорака и одлагање биолошког отпада.

• Основни инструменти у биохемијској лабораторији. Сврха и принципи рада.

• Микроскопски препарати ћелија и ткива. Одређивање концентрације ћелија и рад са ћелијама у суспензији.

• Одређивање непознате концентрације једињења спектрометријом помоћу стандардне серије раствора.

• Упознавање са основним својствима одабраних био(макро)молекула.

• Прављење раствора и разблажења: експериментални аспекти.

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

30 поена

Thu Jan 18 14:49:59 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет