Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
349A1

Назив предмета:
Одабране области аналитичке хемије

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

303A1 / 303H1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Душанка М. Милојковић Опсеница
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Јелена Ј. Мутић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Јелена Ђ. Трифковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Татјана Ж. Вербић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Александар Б. Стојсављевић, мастер хемичар

мр Александра Д. Радоичић
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Весна Д. Вукојевић, дипломирани хемичар
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (4+0+6)

Циљеви:

У оквиру курса из Одабраних области аналитичке хемије студентиће надоградити стечена знања из одређених области аналитичке хемије. Студенти ће кроз експерименталне вежбе овладати савременим инструменталнимметодама анализе: потенциометрија, спектрофотометрија, HPLC, HPTLC, IC, ICP-MS, ICP-OES, FIA као и хемометријским методама обраде и тумачења резултата мерења.

Исход:

Након овог курса студент је оспособљен да правилно изабере и примени одговарајуће аналитичке методе у анализи сложених узорака, да обради и интерпретира резултате мерења.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе (групне и појединачне).

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

R. Kellner, J.M. Mermet, M.Oto, M.Valcarcel. H.M.Widmer, Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 2004.

Помоћна литература:

James N. Miller, Jane C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Education, Harlow, 2010

LidijaPfendt, DušankaMilojković-Opsenica, Jonskeravnoteže, Univerzitet u Beogradu - Hemijskifakultet, Beograd, 2014.

Steve Hill,Inductively coupled plasma spectrometry and its applications, Blackwell Publishing, 2007.

James M. Miller, Chromatography Concepts and Contrasts, Wiley & Sons, New York, 2004.

 

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Увод у модерну аналитичку хемију. Историјски развој аналитичке хемије у Свету и у Србији.
 • Увод у хемометрију. Сређивање података. Дескриптивна статистика. Статистички тестови. Регресија и корелација.
 • Хемијска равнотежа. Опште медоте за одређивање равнотежних константи. Киселинско-базне равнотеже. Експерименталне методе за одређивање киселинских константи.
 • Теорије хроматографије – основни принципи.
 • Течно-течна, течно-чврста, течно-гасна, јоноизмењивачка хроматографија.
 • Различите припреме узорака (биолошког материјала, земљишта, вода, алкохолних пића..). Одабир аналитичке методе
 • Индуковано спрегнута плазма са оптичко емисионом спектрометријом (ICP-ОЕS), Индуковано спрегнута плазма са масеном спектрометријом (ICP-MS), Проточно ињекционе методе (ФИА)

Лабораторијске вежбе:

25 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

 • Предмет, развој и значај статистичке обраде резултата у аналитичкој хемији. Примена рачунара у обради резултата. Груписање и приказивање резултата. Параметри дескриптивне статистике. Статистика поновљених мерења. Статистички тестови. Регресија и корелација.
 • Потенциометријске методе за одређивање киселинске константе. Спектрофотометријске методе за одређиване киселинске константе.
 • Хроматографија на танком слоју, Високоефикасна хроматографија, Јонска хроматографија.
 • Припрема различитих врста узорака: микроталасна дигестија, секвенцијална екстракција, мокро разарање...
 • Снимање припремљених узорака на ICP-OES, директном и хидридном техником. Снимање припремљених узорака на ICP-MS у стандардном и реакционом моду. ФИА метода

 

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Thu Jan 18 14:49:57 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет