Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
302H1

Назив предмета:
Аналитичка хемија 2

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

101A1 + 301H1 + 301L1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 2. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Рада М. Баошић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Ивана В. Софренић, мастер хемичар

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + два часа теоријских вежби + пет часова лабораторијских вежби (3+2+5)

Циљеви:

Познавање основних принципа гравиметрије и волуметрије.

Исход:

Обученост за избор методе и израду анализе узорка са одговарајућом тачношћу и прецизношћу.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе (групне и појединачне) и обнављање градива.

Ваннаставне активности:

После часова предвиђених за обнављање градива предвиђено је самостално вежбање задатака, решевање проблема, сређивање групних групних вежби и припрема за полагање колоквијума.

Литература:

Основна литература:

 • Ј. Савић, М. Савић: Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево
 • С. Николић-Мандић, Р. Баошић, Ј. Мутић: Практикум из Аналитичке хемије 2

Помоћна литература:

 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига, Загреб, Хрватска, 1999.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

3 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Подела квантитативних метода анализе; Основни принципи гравиметрије; Примери гравиметријских одређивања.
 • Увод у волуметрију; Методе неутрализације и њихова примена.
 • Таложне методе и њихова примена.
 • Комплексометрија и њена примена.
 • Редокс методе и њихова примена.
 • Превођење комплексних узорака у раствор; анализа реалних узорака.
 • Обрада и валидација резултата.

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

У оквиру теоријских вежби студент треба да вежба рачунске задатке и решава проблеме везане за одређене области класичне аналитичке хемије (гравиметријске и волуметријске анализе).

На крају семестра је предвиђена израда завршне контролне вежбе која доноси 10 поена.

Лабораторијске вежбе:

37 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Гравиметрија. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из киселинско-базних метода. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из таложних метода. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из комплексометрије. Појединачне анализе
 • Групне вежбе из метода оксидо-редукције. Појединачне анализе

Колоквијуми (максималан број поена - 10): колоквијуми се полажу редом по областима и има их пет; услов за полагање колоквијума су урађене и оверене групне вежбе; колоквијум се састоји од задатка који је елиминаторан, и теоријског дела. Kолоквијум се бодује са максимално 2 поена; на једном термину студент има право да полаже два пута.

Експериментални део (максималан број поена - 27): Анализа урађена из првог пута се бодује са 3 поена, а из сваког следећег са 2 поена.

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

30 поена

Mon Apr 30 12:46:30 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет