Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
301B2

Назив предмета:
Аналитичка хемија 1

Школска година:

2021/2022.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Маја М. Натић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Илија Н. Цвијетић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Петар М. Ристивојевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Ђурђа Д. Крстић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби + четири часа лабораторијских вежби (2+1+4)

Циљеви:

Циљ курса је да студенту пружи основна теоријска и практична знања о хемијским и физичким принципима аналитичкe хемијe. Студент би требало да савлада основне појмове везане за растворе, протолитичку теорију, пуфере, растварање и таложење јона као и основне појмове о оксидацији и редукцији. Поред тога, циљ предмета је стицање основних и примењљивих знања из класичне квантитативне хемијске анализе изучавањем волуметријских метода анализе и гравиметрије.

Исход:

По завршеном курсу студент би био оспосбљен да примењује теоријска и практична знања из аналитичке хемије у биохемијској лабораторији као самосталан истраживач. Осим тога, студент би имао основна предзнања за даље усавршавање у области бохемије.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Др Томислав Јањић: Теоријски основи аналитичке хемије, Научна књига, Београд, 1994.
 • Ј. Савић, М. Савић, Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево
 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, Thomson Learning Inc., 2004.

Помоћна литература:

 • Живослав Тешић: Практикум - Аналитичка хемија, Хемијски факултет

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

2 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Предмет, развој и значај аналитичке хемије
 • Раствори
 • Понашање јаких електролита у растворима
 • Теорије киселина и база
 • Киселинско-базне равнотеже
 • Јонски производ воде и pH
 • Графичко представљање киселинско-базних равнотежа
 • Протолиза полипротичних киселина
 • Амфолити.
 • Регулаторске смесе (пуфери).
 • Индикатори.
 • Производ растворљивости.
 • Утицај заједничког и страног јона, киселости, образовања комплекса.
 • Колоидни талози.
 • Особине талога.
 • Образовање и растварање талога.
 • Раздвајање хидроксида и сулфида
 • Улога комплексних једињења у аналитичкој хемији
 • Реакције образовања комплекса
 • Термодинамичке и условне константе стабилности
 • Грађење сукцесивних комплекса
 • Гравиметрија
 • Киселинско-базне титрације
 • Таложне титрације
 • Комплексометрија
 • Оксидо-редукционе титрације

Теоријске вежбе:

0 поена (1 час недељно)

Лабораторијске вежбе:

13 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Анализа катјона V аналитичке групе
 • Анализа анјона
 • Анализа катјона IV аналитичке групе и анјона у смеши
 • Анализа катјона III аналитичке групе и анјона у смеши
 • Анализа катјона I i II аналитичке групе и анјона у смеши
 • Комплетна анализа
 • Ацидиметрија
 • Комплексометрија
 • Перманганометрија
 • Таложне методе

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

55 поена

Thu May 13 13:21:39 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет