Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
257B1

Назив предмета:
Виши курс структурних инструменталних метода

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Љубодраг В. Вујисић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Обухваћене су следеће области инструменталних метода које су од значаја за биохемију:

 • Вишепулсне 1D, 2D, 3D и 4D NMR методе - мерење спектара, примена.
 • Биополимери - Одређивање примарне, секундарне и терцијарне структуре протеина помоћу 2D, 3D и 4D NMR метода.
 • 15N и 31P NMR спектроскопија - примена у биохемији.
 • Различити типови масено-спектрометријских јонских извора и анализатора.
 • Тандемна (MS/MS) и вишестепена спектрометрија маса (MSn) - мерење спектара, примена.
 • Комбинације течне хроматографије са масеном спектрометријом и NMR спектроскопијом (LC/MS, LC/MS/MS, LC/MSn, LC/NMR).
 • Одређивање структуре протеина масено-спектрометријским методама.

Исход:

Након завршетка курса студенти ће бити обучени за решавање структура органских једињења применом вишепулсних NMR експеримената и модерних метода масене спектрометрије.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Слободан Милосављевић: Структурне инструменталне методе
 • Дејан Гођевац и Веле Тешевић: Структурне инструменталне методе - збирка спектара
 • Clerck Pretsch and Simon Seibl: Таблице за одређивање структуре органских једињења

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. NMR спектроскопија

 • (i) Новије вишепулсне 1D NMR методе (INEPT, АПТ, DEPT, NOE, мерење T1 и T2)
 • (ii) Дводимензионалне (2D) NMR методе (2DJ разложен NMR, COSY, TOCSY,HSQC, HMBC, NOESY, DOSY) и њихова примена за анализу биомолекула
 • (iii) Тродимензионалне (3D) и четвородимензионалне (4D) NMR методе (HNCA, HNCO, HN(CA)CO, HN(CO)CA, HNCACB, CBCA(CO)NH, HCCH-TOCSY, 15N-TOCSY-HMQC, 15N-NOESY-HSQC) и њихова примена за одређивање структуре биополимера - протеина
 • (iv) Детекција 15N и 31P NMR спектара и њхова примена у биохемији
 • (v) Комбинације течне хроматографије са NMR спектроскопијом (LC/NMR)

2. Масена спектрометрија

 • (i) Јонски извори (EI, CI, FD, FAB, SIMS, PD, MALDI, SELDI, ESI, APCI, APPI, CID/CAD)
 • (ii) Раздвајање јона - Анализатори (B, E, Q, јонска клопка (IT), TOF, ICR, Орбитрап)
 • (iii) Тандемна спектрометрија маса (MS/MS или MS2) и вишестепена спектрометрија маса (MS/MS/MS....., MSn)
 • (iv) Комбинације течне хроматографије са масеном спектрометријом (LC/MS, LC/MS/MS, LC/MSn)
 • (v) Одрeђивање структуре протеина МС/МС методама

Лабораторијске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Одређивање структуре органских једињења на основу H,H - COSY спектара уз примену емпиријских таблица.
 2. Одређивање структуре органских једињења на основу HETCOR спектара уз примену емпиријских таблица.
 3. Одређивање структуре органских једињења на основу DEPT спектара уз примену емпиријских таблица.
 4. Одређивање структуре органских једињења на основу 2DJ спектара уз примену емпиријских таблица.
 5. Одређивање структуре органских једињења на основу H,H - NOESY спектара уз примену емпиријских таблица.
 6. Упознавање студената са постојећом опремом Хемијског факултета (GC, LC, MS, GC/MS, LC/MS); припрема узорака, снимање спектара и њихова интерпретација.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

30 поена

Mon Apr 30 12:46:27 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет