Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
232H1

Назив предмета:
Стереохемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Марија М. Баранац-Стојановић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби (2+1+0)

Циљеви:

Особине молекула, реактивност и понашање у биолошким системима зависе од њихове тродимензионалне (3D) структуре. У оквиру курса Стереохемија, разматраће се 3D структура и њен утицај на енергију молекула, особине и реактивност.

Исход:

Студент развија осећај за 3D структуру молекула, односно утицај треће димензије на особине молекула и њихову реактивност.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • М. Баранац-Стојановић: Стереохемија органских једињења, Хемијски факултет, Београд, 2017. 
  • Р. Марковић, Речник стереохемијских принципа, правила и појмова, рецензиран текст, Хемијски факултет, Београд, 2004. (доступан само у електронској форми)
  • М. Баранац-Стојановић: Збирка задатака из стереохемије са решењима, Хемијски факултет, Београд, 2013.

Помоћна литература:

  • М. Љ. Михајловић: Основи теоријске хемије и стереохемије, Грађевинска књига, Београд, 1990.
  • Х. Б. Каган: Органска стереохемија, Хемијски факултет, Београд, 1995.
  • E. L. Eliel, S. H. Wilen: Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1994

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Структура (конституција, конфигурација, конформација). Елементи симетрије и хиралност (централна, аксијална, планарна). Стереогени елементи и елементи хиралности. Атропизомерија. Прохиралност и простереоизомерија. Простереогени елементи и елементи прохиралности. Рацемати. Конформације ацикли них и цикли них једињења. Аномерни ефекат. Bredt-ово правило. Кинетички и термодинамички контролисане реакције. Winstein-Holness-ова једначина и Curtin-Hammett-ов принцип. Стереоселективне и стереоспецифичне реакције. Стерни и стереоелектронски ефекти. Анхимерна помоћ. Брзина циклизације. Baldwin-ова правила. Перицикличне реакције.

Теоријске вежбе:

10 поена (1 час недељно)

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

70 поена

Thu May 3 10:30:31 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет