Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
203P1

Назив предмета:
Виши курс органске хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Зорана Б. Ферјанчић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Марија М. Баранац-Стојановић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Катарина Б. Богојевић, мастер хемичар
демонстратор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + један час теоријских вежби + пет часова лабораторијских вежби (4+1+5)

Циљеви:

Овај курс обухвата 2 тематске целине: стереохемију, која се односи на хемију у три димензије (3Д), и препаративну органску хемију у оквиру које студент стиче теоријска знања и експерименталне вештине из области органске синтезе.

Исход:

Развијање осећаја за 3Д структуру молекула, односно њен утицај на хемијске процесе. Способност за самосталну реализацију експерименталних поступака којима се добијају конкретна органска једињења.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, теоријске/рачунске вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  1. Живорад Чековић: Принципи органске синтезе, Научна књига, Београд, 1988.
  2. Зорана Ферјанчић, Филип Бихеловић: Препаративна органска хемија, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Београд, 2012.
  3. М. Баранац-Стојановић: Стереохемија органских једињења, Хемијски факултет, Београд, 2017.
  4. М. Баранац-Стојановић: Збирка задатака из стереохемије са решењима, Хемијски факултет, Београд, 2013.

Помоћна литература:

  • Допунски материјал доступан на Web-страни Хемијског факултета
  • Р. Марковић: Речник стереохемијских принципа, правила и појмова (рецензирана скрипта), Хемијски факултет, Београд, 2004. (доступан у електронској форми)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

2 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Стереохемија: Историјски развој стереохемије. Структура (конституција, конфигурација, конформација). Елементи симетрије и хиралност (централна, аксијална, планарна). Стереогени елементи и елементи хиралности. Атропизомерија. Прохиралност и простереоизомерија. Простереогени елементи и елементи прохиралности. Рацемати. Конформације ацикличних и цикличних једињења. Аномерни ефекат. Кинетички и термодинамички контролисане реакције. Стереоспецифичне и стереоселективне реакције. Стерни и стереоелектронски ефекти. Брзина циклизације.

Органске синтезе: Синтеза алкил-халогенида. Оксидације (хидроксилација и фрагментација алкена; озонолиза; епоксидације; оксидације алкохола и диола). Редукције (каталитичке хидрогенизације; редукције помоћу металних хидрида; реакције органоборана; редукције помоћу растворних метала). Добијање и реакције органометала (органомагнезијумови, органолитијумови, органоцинкови реагенси). Алкиловање и ациловање (стварање енолатних анјона; алкиловање кетона, енамина, естара и бифункционалних једињења). Алдолне реакција. Добијање и реакције фосфорних илида. Циклоадиције (Дилс-Алдерова реакција; 2+2 циклоадиције). Ароматичне супституције.

Теоријске вежбе:

5 поена (1 час недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Семинарски радови:

5 поена

Колоквијуми:

8 поена

Писмени испит:

35 поена

Усмени испит:

35 поена

Thu May 3 10:31:28 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет