Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
153H1

Назив предмета:
Координациона хемија

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Маја А. Груден-Павловић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Упознавање студената са једним од најважнијих основних концепата у молекулским наукама - симетријом (концептом старим преко 2 миленијума), са математичким описом симетрије, основама теорије приказа група, и применом симетрије у опису и проучавању структуре и физичко-хемијских (спектроскопских и магнетних) особина координационих једињења прелазних метала и лантанида.

Исход:

По завршетку овог курса студент самостално примењује симетријске принципе у анализи оптичких спектара и тумачењу магнетизма координационих једињења.

Облици наставе:

Предавања; теоријске вежбе (решавање задатака и проблема).

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. С. Р. Никетић: Симетријски принципи координационе хемије, уџбеник припремљен за штампу; електронско издање на CD RОМ-у доступно студентима.
  2. F. A. Cotton: Chemical Application of Group Theory.
  3. Hand-outs & Lecture Notes – по потреби се дистрибуирају студентима.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Увод у симетрију (1 час). Теорија приказа група (2 часа). Функције базиса (1 час). Континуалне ротационе групе (1 час). Тачковне групе (3 часа). Ланци група и правила гранања (2 часа). Векторски модел атома прелазног метала (2 часа). Симетријска решетка лигандног поља (2 часа). Танабе-Сугано-ови дијаграми (2 часа). Оптички спектри, правила избора, вибронска спрега (3 часа). Jahn-Teller-ов ефекат (2 часа). Симетрија МО (2 часа). Магнетизам координационих једињења (1 час).

Теоријске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Вежбе се састоје од решавања задатака и проблема из теорије група и примене симетријских принципа у анализи оптичких спектара координационих једињења, по програму који у потпуности прати редослед излагања градива на предавањима.

Лабораторијске вежбе:

0 поена (3 часа недељно)

Усмени испит:

70 поена

Mon Apr 30 12:46:20 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет