Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
103P1

Назив предмета:
Неорганска хемија 2

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

102A1 + 102E1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Катарина К. Анђелковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Божидар Р. Чобељић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милица Р. Миленковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Неорганска хемија је основа за разумевање хемије свих елемената периодног система. У оквиру овог курса студенти уче првенствено о комплексима метала, укључујући и органометална једињења и кластере метала. Комплекси метала су изузетно значајни јер се метали најчешће налазе у окружењима која су иста или слична комплексним једињењима.

Исход:

Овај предмет треба студентима да омогући познавање и разумевање особина и понашања комплекса метала, чиме је омогућено и разумевање различитих процеса у које су укључени јони метала, од катализе до живих организама. Ово знање ће студентима омогућити да кавлитетно обављају посао професора хемије.

Облици наставе:

Предавања, ескперименталне вежбе, теоријскe/рачунске вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Snežana D. Zarić: Hemija prelaznih metala

Помоћна литература:

 • D. F. Shiver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry
 • F. A. Cotton, G. Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistry

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Геометрија комплексних једињења, различити координациони бројеви, изомерија
 2. Теорија кристалног поља, цепање скупа d-орбитала у комплексима
 3. Јачина лигандног поља, енергија стабилизације лигандног поља
 4. Магнетне особине комплекса, високоспински и нискоспински комплекси
 5. Молекуско орбитална теорија комплекса, веза са теоријом кристалног поља
 6. Јан-Телеров ефекат
 7. Експерименталне методе за одређивање структуре неорганских супстанци
 8. Равнотеже и стабилност комплексних једињења
 9. Реакције комплексних једињења, механизми супституционих реакција
 10. Механизми оксидоредукционих реакција, фотохемијске реакције
 11. Органометална једнињења
 12. Синтезе и реакције органометалних једињења
 13. Кластери бора
 14. Кластери метала
 15. Бионеорганска хемија, метали у живим организмима

Лабораторијске вежбе:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Упознавање са предметом. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати инфра-црвени спектри. Снимање и анализа инфра-црвених спектара синтетисаних препарата. Одређивање и анализа моларне проводљивости раствора синтетисаних препарата. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати електронски (UV/видљиви) спектри. Снимање и анализа електронских (UV/видљивих) спектара. Синтеза препарата за које ће се снимати и анализирати NMR спектри. Снимање и анализа NMR спектара синтетисаних препарата. Синтеза оптички активних комплексних једињења и раздвајање на енантиомере. Синтеза препарата за које ће се одређивати магнетни моменти. Одређивање и анализа магнетног момента синтетисаних супстанци.

Семинарски радови:

5 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

60 поена

Mon Apr 30 12:46:19 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет