Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

НОВИ НАСЛОВИ ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Hemija heterociklicnih jedinjenja I]

Игор Опсеница:

Хемија хетероцикличних једињења I

Из садржаја:   Хетероциклична једињења / Именовање хетероцикличних једињења / Засићена хетероциклична једињења / Пирол / Фуран / Тиофен / Индол / Бензо[b]фуран и бензо[b]тиофен / Пиридин / Хинолин / Савремени приступи у хемији хетероцикличних једињења

Меки повез, 245 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-079-9

Цена:   1000,00 дин.

 
[Osnovi molekulskog modelovanja]

Марио Златовић, Душан Петровић:

Основи молекулског моделовања
Практикум

Из садржаја:   Упознавање са радом на командној линији / Програми Avogadro и Abalone / Конформациона анализа / Испитивање механизма реакције / Предвиђање производа реакције / Претраживање база података / Хомолого моделовање / Молекулски докинг / Молекулска динамика / Увијање протеина

Меки повез, 218 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-078-2

Цена:   800,00 дин.

 
[Hemija organosumpornih jedinjenja]

Веселин Маслак:

Хемија органосумпорних једињења

Из садржаја:   Структура и везивање сумпора у органосумпорним једињењима / Тиоли / Сулфиди / Сулфоксиди / Сулфони / Сулфонијумове соли и сумпорни илиди / Органосумпорне оксикиселине / Тиокарбонилна једињења

Меки повез, 138 страна

Београд, 2016.
ISBN: 978-86-7220-072-0

Цена:   450,00 дин.

 
[Upravljanje NI projektima]

Богдан Путниковић, Марио Златовић:

Управљање научноистраживачким пројектима

Из садржаја:   Научна метода / Зашто су научни пројекти специфични / Пројекат / Пројектна инфраструктура / Животни циклус пројекта / Пројекти сарадње / Пројектни портфолио

Меки повез, 204 стране

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-067-6

Цена:   600,00 дин.

 
[Hromatografske metode odvajanja]

Маја Натић:

Хроматографске методе одвајања
Теоријски принципи и практични аспекти (практикум)

Из садржаја:   Увод / Припрема узорака за анализу / Екстракција (Течно-течна екстракција / Екстракција чврсто-течно) / Јонска измена (Принципи јонске измене / Јонска хроматографија) / Хроматографске методе (Дефиниција хроматографије и класификација хроматографских метода / Основне карактеристике стационарних фаза у хроматографији на колони / Ретенција у хроматографији и карактеризација раздвојених једињења / Мобилне фазе у течној хроматографији)

Меки повез, 176 страна

Београд, 2015.
ISBN: 978-86-7220-068-3

Цена:   500,00 дин.

 
[Opsta hemija]

Срећко Трифуновић, Тибор Сабо, Зоран Тодоровић:

Општа хемија

Из садржаја:   Кратка историја хемије / Основне хемијске законитости / Законитости понашања гасова / Хемијска термодинамика / Структура атома / Хемијска веза и структура молекула / Међумолекулске силе / Агрегатна стања материје / Раствори / Хемијска кинетика / Хемијска равнотежа / Подела неорганских једињења / Раствори електролита / Киселине и базе / Равнотеже у растворима електролита / Координациона једињења / Нуклеарна хемија / Оксидо-редукционе реакције / Електрохемија

Тврди повез, 464 стране

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-062-1

Цена:   3000,00 дин.

 
[Jonske ravnoteze]

Лидија Пфендт, Душанка Милојковић-Опсеница:

Јонске равнотеже

Из садржаја:   Увод у хемијску равнотежу / Термодинамика хемијских равнотежа / Опште методе за одређивање и израчунавање равнотежних константи / Киселинско-базне равнотеже / Равнотеже у растворима комплекса / Редокс равнотеже

Меки повез, 360 страна

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-055-3

Цена:   1300,00 дин.

 
[Hemija bioelemenata]

Сања Гргурић-Шипка:

Хемија биоелемената

Из садржаја:   Увод / Преглед елемената од биолошког значаја / Улога алкалних и земноалкалних метала / Гвожђе / Цинк / Бакар / Кобалт и никл / Манган / Хром / Ванадијум, молибден и волфрам / Улога малих молекула / Биолошка улога неких неметала и металоида

Меки повез, 214 страна

Београд, 2014.
ISBN: 978-86-7220-065-2

Цена:   900,00 дин.


Све публикације Издавачког центра ХФ се могу набавити у Скриптарници Хемијског факултета (Студентски трг 14, Београд).

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет