Тим за молекулску биотехнологију хране

Руководилац тима:   проф. др Марија Гавровић-Јанкуловић

Ужа област истраживања

  • Нутријенти са имуномодулаторним дејством
  • Безбедност хране са акцентом на алергене хране
  • Пробиотици

Чланови тима

Бр. Име и презиме Титула / годиште Звање
1. Марија Гавровић-Јанкуловић др / 1969. редовни професор
2. Милица Поповић др / 1982. ванредни професор
3. Андријана Нешић др / 1988. научни сарадник
4. Исидора Протић Росић студент докторских студија / 1994. асистент
5. Милена Златанова студент докторских студија / 1997. истраживач приправник
6. Зорана Лопандић студент докторских студија / 1994. истраживач сарадник