Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КАТЕДРА ЗА АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

О Катедри Запослени Лабораторије
и опрема
Пројекти Настава

Пројекти

Тренутна истраживања у која су укључени чланови Катедре изводе се у оквиру четири пројекта финансирана од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије:


Др Живослав Тешић, редовни професор, др Душанка Милојковић-Опсеница, доцент, др Рада Баошић, доцент и сарадници баве се научно-истраживачким радом у области планарне хроматографије и протолитичких равнотежа биолошки активних органских супстанци и њихових металних комплекса. Први део ових истраживања односи се на синтезу комплекса прелазних метала са синтетичким и природним лигандима. Други део истраживања односи се на испитивање хроматографског понашања награђених, али и других органских и неорганских, пре свега биолошки активних супстанци. Посебан акценат је дат проучавању одговарајућих сепарационих механизама, као и корелацији структуре и ретенције одвајаних супстанци. Најзад, овако окарактерисане супстанце подвргавају се одговарајућим тестовима при чему се детаљно испитује биолошка активност како на ћелије рака тако и на одговарајуће бактеријске културе.


Др Снежана Николић-Мандић, доцент, др Драган Манојловић, доцент и сарадници баве се научно-истраживачким радом у области проточних (FIA) и кинетичких метода са амперометријском и спектрофотометријском детекцијом. Активност групе је усмерена на одређивање ањона (јодида, бромида, сулфида, итд), микро- и токсичних елемената (арсена, бакра, злата, паладијума, антимона, калаја, кадмијума, итд) у различитим узорцима (води, храни, биолошком материјалу, фармацеутским препаратима). Група се бави и купловањем проточних метода са атомском апсорпционом спектрофотометријом - ААС (пламена, хидридна и беспламена техника), уз модификоване начине припреме природних узорака (вода, земљиште и храна). Основи циљ ових истраживања је проналажење осетљивијих и прецизнијих метода за одређивање микро- и токсичних елемената, што је основица успешне контроле квалитета животне средине.


Др Драган Манојловић, доцент, и сарадници баве се развојем, оптимизацијом и применом савремених инструменталних техника у праћењу биогеохемијских процеса у животној средини, као и њиховом применом за одређивање појединих параметара у различитим материјалима. Поред тога, група се бави применом инструменталних метода у синтези и карактеризацији хетерополи једињења као нових материјала.


Др Марија Тодоровић, професор у пензији, др Гордана Миловановић, професор у пензији и сарадник раде на развоју нових кинетичко-каталитичких метода за одређивање веома ниских концентрација појединих хемијских једињења и јонских врста. Примењеним реакцијама одређују се: кинетичка једначина, константе брзине реакције и кинетички параметри, а предлаже се и механизам реакције. За праћење тока реакције користе се електро-аналитичке и спектрофотометријске методе.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет