175 година од рођења Симе Лозанића

[Slika br. 842]
Портрет Симе Лозанића - Урош Предић, 1922, уље на платну

Академик Сима Лозанић припада оним знаменитим личностима из последњих деценија 19. и првих деценија 20. века које су оставиле значајни траг у европској науци, а истовремено допринеле развоју младе српске државе учествујући у унапређењу привреде, индустрије, политике, културе и свега оног што је Србију сврстало у ред развијених европских држава.

Био је професор и ректор Велике школе, први ректор у историји Универзитета у Београду, председник Српске краљевске академије, посланик у Лондону, министар народне привреде и иностраних дела. Његови научни радови, од којих се неки и данас цитирају, сврставају га у наше најзначајније научнике.

Својим уџбеницима неорганске и органске хемије увео је модерну хемију у Велику школу и то у време кад је почела да се предаје у најразвијенијим европским земљама. Као министар привреде донео је законе који су убрзали развој и индустријализацију Србије.

Део његове заоставштине се чува у Збирци великана српске хемије.