[dr Mario V. Zlatovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-2183460, 011-3336684

Телефон (локални):   684

Кабинет:   482

Лабораторија:   481

E-mail:   mario@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 7. 4. 1963, Шибеник, Хрватска. Ожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески, руски и хрватски.

Образовање и усавршавања

1981-1987: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1988-1996: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2007: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1988: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1993: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2010: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010-2021: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2016: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Хемија природних производа, изоловање и модификација биолошки активних супстанци из морских организама, рачунарско моделовање молекула и љихових интеракција, CAMM/CADD, медицинска хемија.

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва. - Секција за медицинску хемију.

Супервизор ХемНет-а од 8. 10. 2020.

Члан Комисије за признавање испита од 13. 10. 2022.

Од новембра 2009. до августа 2010. као стипендиста Fulbright фондације радио као гостујући истраживач у National Cancer Institute, Fort Detrick, Frederick, Maryland, USA.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А – 172008
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама – 172055
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2015: Small Molecule Antiviral Inhibitors – 1323839
  врста пројекта:   међународни

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. Ribić, V.; Rečnik, A.; Komelj, M.; Kokalj, A.; Branković, Z.; Zlatović, M.; Branković, G. New Inversion Boundary Structure in Sb-Doped ZnO Predicted by DFT Calculations and Confirmed by Experimental HRTEM. Acta Materialia 2020, 199, 633–648. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.08.035.
 2. Sović, I.; Cindrić, M.; Perin, N.; Boček, I.; Novaković, I.; Damjanović, A.; Stanojković, T.; Zlatović, M.; Hranjec, M.; Bertoša, B. Biological Potential of Novel Methoxy and Hydroxy Substituted Heteroaromatic Amides Designed as Promising Antioxidative Agents: Synthesis, 3D-QSAR Analysis, and Biological Activity. Chem. Res. Toxicol. 2019, 32 (9), 1880–1892. https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.9b00256.
 3. Breberina, L. M.; Zlatović, M. V.; Nikolić, M. R.; Stojanović, S. Đ. Computational Analysis of Non‐covalent Interactions in Phycocyanin Subunit Interfaces. Mol. Inf. 2019, 38 (11–12), 1800145. https://doi.org/10.1002/minf.201800145.
 4. Ribić, V. R.; Stojanović, S. Đ.; Zlatović, M. V. Anion–π Interactions in Active Centers of Superoxide Dismutases. International Journal of Biological Macromolecules 2018, 106, 559–568. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.08.050.
 5. Jevtić, I. I.; Grozdanić, N. D.; Šegan, S. B.; Zlatović, M. V.; Ivanović, M. D.; Stanojković, T. P. α-Glucosidase Inhibitory Activity and Cytotoxic Effects of Some Cyclic Urea and Carbamate Derivatives AU  - Popović-Djordjević, Jelena B. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 2017, 32 (1), 298–303. https://doi.org/10.1080/14756366.2016.1250754.
 6. Aleksić, I.; Šegan, S.; Andrić, F.; Zlatović, M.; Moric, I.; Opsenica, D. M.; Senerovic, L. Long-Chain 4-Aminoquinolines as Quorum Sensing Inhibitors in Serratia Marcescens and Pseudomonas Aeruginosa. ACS Chem. Biol. 2017, 12 (5), 1425–1434. https://doi.org/10.1021/acschembio.6b01149.
 7. Terzić, N.; Konstantinović, J.; Tot, M.; Burojević, J.; Djurković-Djaković, O.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Verbić, T.; Zlatović, M.; Machado, M.; Albuquerque, I. S.; Prudêncio, M.; Sciotti, R. J.; Pecic, S.; D’Alessandro, S.; Taramelli, D.; Šolaja, B. A. Reinvestigating Old Pharmacophores: Are 4-Aminoquinolines and Tetraoxanes Potential Two-Stage Antimalarials? J. Med. Chem. 2016, 59 (1), 264–281. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5b01374.
 8. Borozan, S. Z.; Zlatović, M. V.; Stojanović, S. Đ. Anion-π Interactions in Complexes of Proteins and Halogen-Containing Amino Acids. Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry 2016, 21 (3), 357—368. https://doi.org/10.1007/s00775-016-1346-y.
 9. Zlatović, M. V.; Borozan, S. Z.; Nikolić, M. R.; Stojanović, S. Đ. Anion–π Interactions in Protein–Porphyrin Complexes. RSC Adv. 2015, 5 (48), 38361–38372. https://doi.org/10.1039/C5RA03373J.
 10. Petrović, D.; Zlatović, M. Modeling Human Serum Albumin Tertiary Structure To Teach Upper-Division Chemistry Students Bioinformatics and Homology Modeling Basics. J. Chem. Educ. 2015, 92 (7), 1233–1237. https://doi.org/10.1021/ed500358f.
 11. Jovanović, M.; Gruden-Pavlović, M.; Zlatović, M. Stabilizing Non-Covalent Interactions of Ligand Aromatic Moieties and Proline in Ligand–Protein Systems. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 2015, 146 (2), 389–397. https://doi.org/10.1007/s00706-014-1357-8.
 12. Videnović, M.; Opsenica, D. M.; Burnett, J. C.; Gomba, L.; Nuss, J. E.; Selaković, Ž.; Konstantinović, J.; Krstić, M.; Šegan, S.; Zlatović, M.; Sciotti, R. J.; Bavari, S.; Šolaja, B. A. Second Generation Steroidal 4-Aminoquinolines Are Potent, Dual-Target Inhibitors of the Botulinum Neurotoxin Serotype A Metalloprotease and P. Falciparum Malaria. J. Med. Chem. 2014, 57 (10), 4134–4153. https://doi.org/10.1021/jm500033r.
 13. Reljic, Z.; Zlatovic, M.; Savic-Radojevic, A.; Pekmezovic, T.; Djukanovic, L.; Matic, M.; Pljesa-Ercegovac, M.; Mimic-Oka, J.; Opsenica, D.; Simic, T. Is Increased Susceptibility to Balkan Endemic Nephropathy in Carriers of Common GSTA1 (*A/*B) Polymorphism Linked with the Catalytic Role of GSTA1 in Ochratoxin A Biotransformation? Serbian Case Control Study and  In Silico Analysis. Toxins 2014, 6 (8). https://doi.org/10.3390/toxins6082348.
 14. Novaković, I.; Anđelković, U.; Zlatović, M.; Gašić, M. J.; Sladić, D. Bioconjugate of Lysozyme and the Antibacterial Marine Sesquiterpene Quinone Avarone and Its Derivatives. Bioconjugate Chem. 2012, 23 (1), 57–65. https://doi.org/10.1021/bc200330m.
 15. Zlatović, M. V.; Šukalović, V. V.; Roglić, G. M.; Kostić-Rajačić, S. V.; Andrić, D. B. The Influence of Dispersive Interactions on the Binding Affinities of Ligands with an Arylpiperazine Moiety to the Dopamine D2 Receptor. J. Serb. Chem. Soc. 2009, 74 (10), 1051–1061. https://doi.org/10.2298/JSC0910051Z.
 16. Šukalović, V. V.; Zlatović, M. V.; Roglic, G. M.; Kostić-Rajačić, S. V.; Andrić, D. B. Application of Hybrid Density Functional Trheory in Calculation of Edge-to-Face Interactions of Receptor-Ligand System. Acta Chimica Slovenica 2009, 56 (1), 270–277.
 17. Zlatovic, M. V.; Sukalovic, V. V.; Kostic-Rajacic, S. V.; Andric, D. B.; Roglic, G. M. Influence of N-1 Substituent Properties on Binding Affinities of Arylpiperazines to the Binding Site of 5-HT1A Receptor. J. Serb. Chem. Soc. 2006, 71 (11), 1125–1135. https://doi.org/10.2298/JSC0611125Z.
 18. Zlatović, M. V.; Sukalović, V. V.; Schneider, C.; Roglić, G. M. Interaction of Arylpiperazine Ligands with the Hydrophobic Part of the 5-HT1A Receptor Binding Site. Bioorganic & medicinal chemistry 2006, 14 (9), 2994—3001. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2005.12.023.