[Sladjana D. Savic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

Телефон:   011-3336682

Телефон (локални):   682

Лабораторија:   629

E-mail:   sladjana@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена 1993. у Крушевцу, Србија. Служи се српским (матерњи), енглеским, шпанским и руским језиком.

Образовање и усавршавања

2012-2017: Основне академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2017-2018: Мастер академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2018: Истраживач-приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019-2020: Истраживач-приправник / Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о.

2020: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

 • Примењена хемија,  
 • Унапређени оксидациони процеси,  
 • Еколошка писменост
 • Хемија плазме,  
 • Историја хемије.
Група за аналитичку хемију и хемију животне средине (EnviroSensing)

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

 • Српско хемијско друштво од 10. 1. 2018. - Секција за хемију животне средине. Председник Студентског одбора - 8. симпозијум Хемија и заштита животне средине - EnviroChem 2018
 • Национални комитет Међународног савета музеја - Србија од 1. 1. 2020. - Комитет за Универзитетске музеје и колекције - UMAC.

Руководилац Збирке великана српске хемије од 14. 3. 2019. до 14. 3. 2022.

Члан Комисије за промоцију Хемијског факултета од 10. 11. 2021.

Руководилац Збирке великана српске хемије од 10. 3. 2022.

Повереница за равноправност  (од 2021). 

Чланица Комисије за акредитацију студијских програма (2019). 

Чланица Етичке комисије (2018).

Чланица Комисије за самовредновање (2017).

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизација инструменталних техника за праћење ефикасности – 172030
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. A. Marković, S. Savić, A. Kukuruzar, Z. Konya, D. Manojlović, M. Ognjanović, D.M. Stanković, Differently Prepared PbO2/Graphitic Carbon Nitride Composites for Efficient Electrochemical Removal of Reactive Black 5 Dye, Catalysts. 13 (2023) 328. https://doi.org/10.3390/catal13020328.
 2. E. Korina, A. Abramyan, O. Bol’shakov, V.V. Avdin, S. Savić, D. Manojlović, V. Stanković, D.M. Stanković, Microspherical Titanium-Phosphorus Double Oxide: Hierarchical Structure Development for Sensing Applications, Sensors. 23 (2023) 933. https://doi.org/10.3390/s23020933.
 3. S. Knežević, J. Ostojić, M. Ognjanović, S. Savić, A. Kovačević, D. Manojlović, V. Stanković, D. Stanković, The environmentally friendly approaches based on the heterojunction interface of the LaFeO3/Fe2O3@g-C3N4 composite for the disposable and laboratory sensing of triclosan, Science of The Total Environment. 857 (2023) 159250. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159250.
 4. С.Д. Савић, Кроз призму хемије: Изложба на Хемијском факултету, Навој: информатор Заједнице научнотехничких музеја Србије. (2022) 52–57. http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5771
 5. М. Марушић Јаблановић, Ј. Станишић, С. Савић, Еколошка писменост ученика у београдским школама: резултати пилот истраживања, Иновације у настави. 35 (2022) 28–46. https://doi.org/10.5937/inovacije2204028M.
 6. S. Savić, G. Roglić, B. Dojčinović, D. Manojlović, D.M. Stanković, Chapter 20 - Graphitic carbon nitride: Triggering the solar light–assisted decomposition of hazardous substances, in: D. Giannakoudakis, L. Meili, I. Anastopoulos (Eds.), Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation, Elsevier, 2022: pp. 533–549. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90485-8.00007-2.
 7. S. Savić, G. Roglić, V. Avdin, D. Zherebtsov, D. Stanković, D. Manojlović, In-house-prepared carbon-based Fe-doped catalysts for electro-Fenton degradation of azo dyes: Scientific paper, Journal of the Serbian Chemical Society. 87 (2022) 57–67. https://doi.org/10.2298/JSC210901103S.
 8. С. Савић, А. Ђорђевић, И. Јовановић, В. Милановић, Храм природних наука на Студентском тргу / The temple of Natural Sciences at Studentski Square, Навој – информатор Заједнице научнотехничких музеја Србије. 19 (2021) 40–45. https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5278.
 9. D.M. Stanković, A. Kukuruzar, S. Savić, M. Ognjanović, I.M. Janković-Častvan, G. Roglić, B. Antić, D. Manojlović, B. Dojčinović, Sponge-like europium oxide from hollow carbon sphere as a template for an anode material for Reactive Blue 52 electrochemical degradation, Materials Chemistry and Physics. 273 (2021) 125154. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125154.
 10. С. Савић, Учење о животној средини у Музеју науке и технике / Learning about the Environment in the Museum of Science and Technology, Навој – информатор Заједнице научнотехничких музеја Србије. 15 (2020) 48–51. http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5318