Сарадници

Области истраживања

[Slika br. 718]

 1. Претраживање метагенома за ензимске активности које имају примену у синтезама (пројекат МеМЕАС).
 2. Примена машинског учења / вештачке интелигенције за унапређење активности хидролитичких ензима од интереса за биотехнологију и заштиту животне средине (нпр. ПЕТ- деградујући ензими и ензими који разграђују полимерне полутанте).
 3. Развој методологија за праћење интеракција протеина који имају неуређену структуру са другим протеинима, коришћењем флуоресцентних (протеинских) обележивача.
 4. Испитивање критичних фрагмената протеина за формирање уређених протеинских олигомера, нпр. честица које личе на вирусе.

[Slika br. 719]

Публикације

 • Andjelkovic Ljubica D, Jeremic Dejan A, Milenkovic Milica R, Radosavljevic Jelena, Vulic Predrag J, Pavlovic Vladimir B, Manojlovic Dragan D, Nikolic Aleksandar: Synthesis, characterization and in vitro evaluation of divalent ion release from stable NiFe2O4, ZnFe2O4 and core-shell ZnFe2O4@NiFe2O4 nanoparticles. CERAMICS INTERNATIONAL, (2020), vol. 46 br. 3, str. 3528-3533.
 • Martinovic Biljana, Jelic Ivana V, Rikalovic Milena G, Sljivic-Ivanovic Marija Z, Radosavljevic Jelena, Kostic Aleksandar, Adzemovic Mesud R: Comparison of Air Pollution in the Working Environment During in Site Treatment of Infectious Medical Waste by Convertor and Autoclave Sterilization. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2020), vol. 29 br. 4, str. 2160-2165.
 • Machackova Katerina, Mlcochova Kvetosalva, Potalitsyn Pavlo, Hankova Katerina, Socha Ondrej, Budesinsky Milos, Muydalo Anja, Lepsik Martin, Cernekova Michaela, Radosavljevic Jelena, Fabry Milan, Mitrova Katerian, Chrudinova Martina, Lin Jingjing, Yurenko Yevgen, Hobza Pavel, Selicharova Irena, Zakova Lenka, Jiracek Jiri: Mutations at hypothetical binding site 2 in insulin and insulin-like growth factors 1 and 2 result in receptor- and hormone-specific responses. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (2019), vol. 294 br. 46, str. 17371-17382.
 • Prodic Ivana, Smiljanic Katarina T, Simovic Ana, Radosavljevic Jelena, Cirkovic-Velickovic Tanja D: Thermal Processing of Peanut Grains Impairs Their Mimicked Gastrointestinal Digestion While Downstream Defatting Treatments Affect Digestomic Profiles. FOODS, (2019), vol. 8 br. 10.
 • Pompach Petr, Viola Cristina M, Radosavljevic Jelena, Lin Jingjing, Jiracek Jiri, Brzozowski Andrzej M, Selicharova Irena: Cross-Linking/Mass Spectrometry Uncovers Details of Insulin-Like Growth Factor Interaction With Insect Insulin Binding Protein Imp-L2. FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY, (2019), vol. 10.
 • Machackova Katerina, Chrudinova Martina, Radosavljevic Jelena, Potalitsyn Paulo, Krizkova Kvetoslava, Fabry Milan, Selicharova Irena, Collinsova Michaela, Brzozowski Andrzej M, Zakova Lenka, Jiracek Jiri: Converting Insulin-like Growth Factors 1 and 2 into High-Affinity Ligands for Insulin Receptor Isoform A by the Introduction of an Evolutionarily Divergent Mutation. BIOCHEMISTRY, (2018), vol. 57 br. 16, str. 2373-2382.

Партнери

 • Институт за органску хемију и биохемију Чешке академије наука, Чешка Република
  https://www.uochb.cz/en
 • Универзитет у Београду - Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Србија
  https://www.imgge.bg.ac.rs/lat/
 • Универзитет у Београду - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Србија
  https://www.imsi.bg.ac.rs/en/home/
 • Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, Србија
  http://www.pharmacy.bg.ac.rs/en/
 • ePlus Systems д.о.о., Србија
  https://www.eplus.systems/

Пројекти

 • "Metagenome Mining of Enzymatic Activity for Synthetic Applications"
  руководилац: доц. др Јелена Радосављевић
  (Србија - Уједињено Краљевство)
 • 2020-2022: PoC-5894 "Производња протеина, потенцијалног маркера алергије на липу"
  финансијер: Фонд за иновациону делатност Републике Србије,
  руководилац: доц. др Јелена Радосављевић
 • 2020-2022: "Development of the assays for detection of SARS Cov-2 virus capsid proteins in biological fluids of COVID19 patients - CAPSIDO"
  финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру Специјалног програма истраживања COVID19,
  руководилац: др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор и дописни члан САНУ
 • 2020-2022: "Late Embryogenesis Abundant Proteins: Structural Characterization and Interaction with α-Synuclein - LEAPSyn-SCI"
  финансијер: Фонд за науку Републике Србије,
  учесник на пројекту: доц. др Јелена Радосављевић
 • 2020-2021: "Sustainable production of serological IgG test for SARS CoV-2"
  финансиран од стране UNDP/WHO,
  руководилац: др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор и дописни члан САНУ
 • COST akcija CA18227: "The Core Outcome Measures for Food Allergy" ("Основне мере исхода за алергије на храну")
  члан Управног одбора: др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор и дописни члан САНУ,
  заменик члана Управног одбора: доц. др Јелена Радосављевић