Сарадници

[Slika br. 235]

Област истраживања

Наша група обједињује истраживање у три различите, али комплементарне области хемије, неорганској, бионеорганској и медицинској хемији. Главни циљ истраживања је развој нових комплекса метала и органометалних једињења која инхибирају тумор. Сви пројекти у нашој групи почињу синтезом органских лиганада или деривата природних једињења и одговарајућих комплексних или органометалних једињења, чију (претпостављену) структуру затим одређујемо (потврђујемо) њиховом потпуном карактеризацијом различитим аналитичким методама. Потенцијал инхибиције раста ћелија тумора одређује се тестовима на ћелијским културама, и детаљним испитивањем начина деловања ових једињења која се обављају у сарадњи са Институтом за онкологију и радиологију Србије, Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и Медицинским факултетом Универзитета у Београду као и Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду. Поред основних истраживања у оквирима бионеорганске хемије, истраживачка група интензивно ради и на развијању различитих производа попут био-инспирисаних марамица за бебе, намењених потенцијалној комерцијализацији.

Опрема коју група користи у раду

 • NMR 500 MHz - Bruker Avance III
 • NMR 400 MHz - Varian / Agilent
 • THERMO Scientific Nicolet 6700 FT-IR Spectrometer
 • Agilent 7890A - 5975C inert XL EI CI
 • Agilent 7890A (GC)
 • Elementar Vario EL III
 • BRUKER MICROTOF II + Agilent 1200 HPLC
 • Camag HPTLC
 • Thermo Scientific Delta V advantage IRMS
 • Апарат за ултра чисту воду TKA08.1205-ST
 • Waters HPLC system
 • DIONEX ICS 3000
 • Спектрофотометар Cintra 6
 • Agilent Infinity 1260 HPLC
 • Биореактор BIOSTAT Bplu 2L DW 230V
 • JASCO J-815 ЦД спектрофотометар
 • Хибридни масени спектрометер LTQ Orbitrap XL

Публикације

 1. Dragana Stanic-Vucinic, Stefan Nikolic, Katarina Vlajic, Mirjana Radomirovic, Jelena Mihailovic, Tanja Cirkovic Velickovic, Sanja Grguric-Sipka, The interactions of the ruthenium(II)-cymene complexes with lysozyme and cytochrome c, J Biol Inorg Chem (2020) 25:253.
 2. Marijana Pavlović, Ana Tadić, Nevenka Gligorijević, Jelena Poljarević, Tamara Petrović, Biljana Dojčinović, Aleksandar Savić, Siniša Radulović, Sanja Grgurić-Šipka, Sandra Aranđelović, Synthesis, chemical characterization, PARP inhibition, DNA binding and cellular uptake of novel ruthenium(II)-arene complexes bearing benzamide derivatives in human breast cancer cells, J Inorg Biochem (2020) 210: 111155.
 3. János P. Mészáros, Jelena M. Poljarević, István Szatmari, Oszkár Csuvik, Ferenc Fülöp, Norbert Szoboszlai, Gabriella Spengler, Éva A. Enyedy, An 8-hydroxyquinoline–proline hybrid with multidrug resistance reversal activity and the solution chemistry of its half-sandwich organometallic Ru and Rh complexes, Dalton Trans. (2020) 49: 7977.
 4. Biljana Tubić, Vladimir Dobričić, Jelena Poljarević, Aleksandar Savić, Tibor Sabo, Bojan Marković, Estimation of passive gastrointestinal absorption and membrane retention using PAMPA test, quantitative structure-permeability and quantitative structure-retention relationship analyses of ethylenediamine-N,N'-di-2-(3-cyclohexyl)propanoic acid and 1,3-propanediamine-N,N'-di-2-(3-cyclohexyl)propanoic acid derivatives, J. Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2020) 184: 113213.
 5. Ljiljana E. Mihajlović-Lalić, Dalibor Stanković, Jelena Poljarević, Tibor J. Sabo, Dragan Manojlović, Voltammetric Study of Antitumor Efficient Ethylenediamine-Type of Ligands, J. Electrochem. Soc. (2018) 165: G123.

Партнери

Пројекти

 • 2011-2016: "Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био) нанотехнологији" (172035)
  домаћи фундаментални пројекат - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд),
  руководилац пројекта: др Александар Николић
 • 2020-2021: "Пионирска иновација влажних марамица за бебе: еколошки оријентисани, одрживи концепт за бебину кожу" (PoC ID: 5087)
  домаћи иновациони пројекат - Фонд за иновациону делатност Републике Србије,
  руководилац пројекта: др Љиљана Михајловић-Лалић