Сарадници

Чланови групе запослени на Универзитету у Београду - Хемијском факултету:

Чланови групе запослени у другим научно-истраживачким установама:

Област истраживања

Група за квантну хемију и хемијску информатику се бави применама метода молекулског моделовања и хемијске информатике у проучавању карактеристика нековалентних интеракција у малим молекулима, биомакромолекулима и координационим једињењима, као и проучавањем мехнизама органометалних реакција. У свом раду група користи веома прецизне квантнохемијске прорачуне за расветљавање геометријских карактеристика, рачунање енергије и природе међумолекулских интеракција у различитим хемијским и биохемијским системима. Уже области истраживања групе су:

 • Нековалентне интеракције у молекулском препознавању
 • Нековалентне интеракције ароматичних система
 • Нековалентне интеракције координационих једињења
 • Нековалентне интеракције органометлних једињења
 • Нековалентне интеракције у протеинима
 • Механизми реакција органометалних катализатора

Публикације

 1. Dušan P. Malenov, Snežana D. Zarić: "Stacking interactions of aromatic ligands in 
  transition metal complexes" Coordination Chemistry Reviews (2020) 419, 213338
 2. Jelena P. Blagojević Filipović, Michael B. Hall, Snežana D. Zarić: "Stacking
  Interactions of Resonance-Assisted Hydrogen-Bridged Rings and C6-Aromatic Rings"
  Phys. Chem. Chem. Phys. (2020) 22, 13721-13728
 3. Dragan B. Ninković, Jelena P. Blagojević Filipović, Michael B. Hall, Edward N. Brothers,
  Snežana D. Zarić: "What is Special about Aromatic–Aromatic Interactions? Significant Attraction at Large Horizontal Displacement" ACS Central Science (2020) 6, 420-425
 4. Qian Peng, Zengwei Wang, Snežana D. Zarić, Edward N. Brothers and Michael B. Hall: "Unraveling the Role of a Flexible Tetradentate Ligand in the Aerobic Oxidative Carbon-Carbon Bond Formation with Palladium Complexes: A Computational Mechanistic Study" J. Am. Chem. Soc. (2018) 140, 11, 3929-3939
 5. Dušan P. Malenov, Goran V. Janjić, Vesna B. Medaković, Micheal. B. Hall,
  Snežana D. Zarić: "Noncovalent Bonding: Stacking Interactions of Chelate Rings of 
  Transition Metal Complexes", Coord. Chem. Rev. (2017) 345, 318-341

Партнери

 • Prof. Michael B. Hall, Department of Chemistry, Texas A&M University
 • Prof. Ernst-Walter Knapp, Free University Berlin
 • Dr Horst Borrmann, Max-Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden
 • Prof. Matthias Ullmann, University of Bayreuth
 • Dr. Jean-Pierre Djukic, University of Strasbourg
 • Prof. Edward N. Brothers, Texas A&M University at Quatar
 • Dr Tzonka Mineva, Institut Charles Gerhardt Montpellier
 • Prof. Paul T. Anastas, Yale University