Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Душан М. Сладић

редовни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-3336679

Телефон (локални):   679

Кабинет:   475

E-mail:   dsladic AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 3. 3. 1958, Земун. Неожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески, немачки, француски и италијански.

Образовање и усавршавања

1980: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1986: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1992: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1980: Студент сарадник / Природно-математички факултет (Београд)

1982: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1990: Асистент / Природно-математички факултет (Београд)

1992: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2016: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Биоорганска хемија (механизам деловања и однос структура/активност антитуморских агенаса, биолошке оксидо-редукције, реактивност и биолошка активност хинона и фенола, интеракције малих молекула и биолошких макромолекула, марински природни проиѕводи, лектини, структура и биолошка активност комплексних једињења).

Награде и признања

1993: Медаља Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци

1993: Награда компаније ICN Галеника за докторску дисертацију

2007: Медаља Српског хемијског друштва за изузетне резултате у настави

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 1980. - Секција за органску хемију. Члан Председништва и Управног одбора; председник Секције.

Председник Савета Хемијског факултета од 14. 10. 2015. до 10. 4. 2016.

Шеф Катедре за органску хемију од 1. 10. 2016.

Ангажман у настави

Пројекти

Руководилац на пројектима:

Истраживач на пројектима:

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. D. Sladić, M.J. Gašić, Reactivity and biological activity of the marine sesquiterpene hydroquinone avarol and related compounds from sponges of the order Dictyoceratida. (Revijski rad), Molecules 11, 1 (2006)

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Božić, Tatjana; Sladić, Dušan; Zlatović, Mario; Novaković, Irena; Trifunović, Snežana; Gašić, Miroslav J. Regioselectivity of conjugate additions to monoalkyl-1,4-benzoquinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2002), 67(8-9), 547-551
 2. Kamenarska, Z.; Gašić, M. J.; Zlatović, M.; Rašovic, A.; Sladić, D.; Kljajić, Z.; Stefanov, K.; Seizova, K.; Najdenski, H.; Kujumgiev, A.; Tsvetkova, I.; Popov, S. Chemical composition of the brown alga Padina pavonia (L.) Gaill. from the Adriatic Sea. Botanica Marina (2002), 45(4), 339-345
 3. Pajić, Ivana; Kljajić, Zoran; Dogović, Nikola; Sladić, Dušan; Juranić, Zorica; Gašić, Miroslav J. A novel lectin from the sponge Haliclona cratera: isolation, characterization and biological activity. Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP (2002), 132(2), 213-21
 4. Trifunović, Srećko R.; Marković, Zorica; Sladić, Dušan; Andjelković, Katarina; Sabo, Tibor; Minić, Dragica. The synthesis and characterization of nickel(II) and copper(II) complexes with the polydentate dialkyl dithiocarbamic acid ligand 3-dithiocarboxy-3-aza-5-aminopentanoate. Journal of the Serbian Chemical Society (2002), 67(2), 115-122
 5. Pfendt, Lidija B.; Popović, Gordana V.; Damjanović, Tatjana Z.; Sladić, Dušan M.. Protolytic equilibria of bromazepam. Journal of the Serbian Chemical Society (2002), 67(3), 187-195
 6. Popović, G. V.; Sladić, D. M.; Stefanović, V. M.; Pfendt, L. B. Study on protolytic equilibria of lorazepam and oxazepam by UV and NMR spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003), 31(4), 693-699
 7. Novaković, Irena; Vujčić, Zoran; Božić, Tatjana; Božić, Natasa; Milosavić, Nenad; Sladić, Dušan. Chemical modification of b-lactoglobulin by quinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2003), 68(4-5), 243-248
 8. Andjelković, Katarina; Howing, Jonas; Tellgren, Roland; Jeremić, Dejan; Ivanovicć-Burmazović, Ivana; Sladić, Dušan. Synthesis and Structural Characterization of the Co(III) Complex with 2'-[1-(2-Pyridinyl)-Ethylidene]-Oxamohydrazide (Hapsox): the Crystal Structure of Bis-2'-[1-(2-Pyridinyl)-Ethylidene]bis(Oxamohydrazido) Cobalt(III) Perchlorate, [Co(apsox)2]ClO4. Journal of Coordination Chemistry (2003), 56(7), 611-622
 9. Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Jeremić, Dejan; Sladić, Dušan; Gruden-Pavlović, Maja; Andjelković, Katarina. Synthesis and structural characterization of copper(II) complexes with the 2'-[1-(2-pyridinyl)ethylidene]oxalohydrazide ligand. Transition Metal Chemistry (Dordrecht, Netherlands) (2003), 28(8), 935-938
 10. Natić, Maja; Tešić, Živoslav; Anđelković, Katarina; Brčeski, Ilija; Radulović, Siniša; Manić, Sandra; Sladić, Dušan. Synthesis and Biological Activity of Pd(II) and Cu(II) Complexes with Acylhydrazones of Usnic Acid. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry (2004), 34(1), 101-113
 11. Minić, D.; Jakovljević, G.; Sladić, D.; Andjelković, K. Investigation of thermal stability and kinetic studies of transition metal complexes with the condensation product of 2,6-diacetylpyridine and semioxamazide. Materials Science Forum (2004), 453-454(Progress in Advanced Materials and Processes), 567-572
 12. Anđelković, Katarina; Jakovljević, Gordana; Zlatović, Mario; Tešić, Živoslav; Sladić, Dušan; Howing, Jonas; Tellgren, Roland. Synthesis and characterization of zinc(II), palladium(II) and platinum(II) complex with 2'-[1-(2-pyridinyl)ethylidene]oxamohydrazide. The crystal structure of bis2'-[1-(2-pyridinyl)ethylidene]oxamohydrazido zinc(II) trihydrate. Journal of the Serbian Chemical Society (2004), 69(8-9), 651-660
 13. Sladić, Dušan; Novaković, Irena; Vujčić, Zoran; Božić, Tatjana; Božić, Nataša; Milić, Dragana; Šolaja, Bogdan; Gašić, Miroslav J. Protein covalent modification by biologically active quinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2004), 69(11), 901-907
 14. Anđelković, Katarina; Sladić, Dušan; Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Filipović, Nenad; Rajković, Miloš. Complexes of iron(II), iron(III) and zinc(II) with condensation derivatives of 2-acetylpyridine and oxalic or malonic dihydrazide. Crystal structure of tris[(1-(2-pyridyl)ethylidene)hydrazine]iron(II) perchlorate. Transition Metal Chemistry (Dordrecht, Netherlands) (2005), 30(2), 243-250
 15. Vojić, Mirjana P.; Popović, Gordana V.; Sladić, Dušan M.; Pfendt, Lidija B. Protolytic equilibria in homogeneous and heterogeneous systems of ketoconazole and its direct spectrophotometric determination in tablets. Journal of the Serbian Chemical Society (2005), 70(1), 67-78
 16. Lazić, M. J.; Anđelković, K. K.; Sladić, D. M.; Tešić, Z. L.; Radulović, S. S. The evaluation of cytotoxic activity of planar pentadentate ligand 2',2'''-(2,6-pyridindiyldiethylidyne) dioxamohydrazide dihydrate (H2LxH2O) and its metal coordination complexes; pitfalls in the use of the MTT-assay. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (2005), 24(1), 63-68
 17. Prodanović, Radivoje M.; Milosavić, Nenad B.; Sladić, Dušan; Veličković Ćirković, Tanja; Vujčić, Zoran. Synthesis of hydroquinone-a-glucoside by a-glucosidase from baker's yeast. Biotechnology Letters (2005), 27(8), 551-554
 18. Todorović, T.; Andjelković, K.; Sladić, D.; Jeremić, D.; Minić, D. Investigation of thermal stability of Zn(II), Pt(II) and Pd(II) complexes with (E)-2-oxo-2-N-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]hydrazinoacetamide. Materials Science Forum (2005), 494 375-379
 19. Prodanović, Radivoje; Milosavić, Nenad; Sladić, Dušan; Zlatović, Mario; Božić, Branislav; Veličković Ćirković, Tanja; Vujčić, Zoran. Transglucosylation of hydroquinone catalysed by a-glucosidase from baker's yeast. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic (2005), 35(4-6), 142-146
 20. Kapetanović, Radomir; Sladić, Dušan; Popov, Simeon; Zlatović, Mario; Kljajić, Zoran; Gašić, Miroslav J. Sterol composition of the adriatic sea algae Ulva lactuca, Codium dichotomum, Cystoseira adriatica and Fucus virsoides. Journal of the Serbian Chemical Society (2005), 70(12), 1395-1400
 21. Radulović, Vesna; Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Sladić, Dušan; Brčeski, Ilija; Andjelković, Katarina. Synthesis, Structure, and Antimicrobial Activity of Complexes of Pt(II), Pd(II), and Ni(II) with the Condensation Product of 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde and Semioxamazide. Monatshefte fuer Chemie (2006), 137(6), 681-691
 22. Lazić, M.; Radulović, S.; Todorović, T.; Sladić, D.; Tešić, Z.; Andjelković, K. Evaluation of cytotoxic activity of d-metal complexes with hydrazone ligands. Materials Science Forum (2006), 518(Recent Developments in Advanced Materials and Processes), 513-518
 23. Todorović, Tamara R.; Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Juranić, Nenad O.; Sladić, Dušan M.; Brčeski, Ilija D.; Anđelković, Katarina K. Synthesis and characterization of Zn(II) and Cd(II) complexes with 2,6-diacetylpyridine-bis(selenosemicarbazone). Crystal structure of a Ni(II) complex with a modified 2,6-diacetylpyridine-bis(selenosemicarbazone). Inorganic Chemistry Communications (2006), 9(8), 862-865
 24. Malešević, Nevenka; Srdić, Tatjana; Radulović, Siniša; Sladić, Dušan; Radulović, Vesna; Brčeski, Ilija; Anđelković, Katarina. Synthesis and characterization of a novel Pd(II) complex with the condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and ethyl hydrazinoacetate. Cytotoxic activity of the synthesized complex and related Pd(II) and Pt(II) complexes. Journal of Inorganic Biochemistry (2006), 100(11), 1811-1818
 25. Penov Gaši, Katarina M. ; Djurendić Brenesel, Maja Dj. ; Djurendić, Evgenija A.; Sakač, Marija N.; Čanadi, Janoš J.; Daljev, Jovana J.; Armbruster, Thomas; Andrić, Silvana; Sladić, Dušan M.; Božić, Tatjana T.; Novaković, Irena T.; Juranić, Zorica D. Synthesis and biological evaluation of some 17-picolyl and 17-picolinylidene androst-5-ene derivatives. Steroids (2007), 72(1), 31-40
 26. Tsoukatou, Maria; Marechal, Jean Philippe; Hellio, Claire; Novaković, Irena; Tufegdžić, Srđan; Sladić, Dušan; Gašić, Miroslav J.; Clare, Anthony S.; Vagias, Constantinos; Roussis, Vassilios. Evaluation of the activity of the sponge metabolites avarol and avarone and their synthetic derivatives against fouling micro- and macroorganisms. Molecules (2007), 12(5), 1022-1034
 27. Todorović, Tamara R.; Bacchi, Alessia; Juranić, Nenad O.; Sladić, Dušan M.; Pelizzi, Giancarlo; Božić, Tatjana T.; Filipović, Nenad R.; Anđelković, Katarina K. Synthesis and characterization of novel Cd(II), Zn(II) and Ni(II) complexes with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone. Crystal structure of bis(2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazonato)nickel(II). Polyhedron (2007), 26(13), 3428-3436
 28. Filipović, N. R.; Todorović, T. R.; Sladić, D. M.; Novaković, I. T.; Jeremić, D. A.; Andjelković, K. K. Synthesis, characterization and biological activity evaluation of novel Pd(II) and Pt(II) complexes with heterocyclic hydrazone ligands. Materials Science Forum (2007), 555(Research Trends in Contemporary Materials Science), 423-427

Mon Apr 30 12:46:58 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет