Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

IZDAVAČKA DELATNOST HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Naručivanje i dostava izdanja Izdavačkog centra HF

Kupovinu publikacija Izdavačkog centra HF, kao i drugih izdanja koja su dostupna u Skriptarnici HF možete izvršiti bez dolaska na HF, pozivom na broj telefona 011-3336-709. Nakon proknjižene uplate, dostava se vrši poštom. Troškove slanja pošiljke snosi naručilac.

Instrukcije za plaćanje:

Neophodno je pri popunjavanju uplatnice navesti tačnu adresu uplatioca.


Novi naslovi Izdavačkog centra HF

Naziv izdanja Autor(i) Godina ISBN
Određivanje strukture molekula spektroskopskim metodama, zbirka spektara Ljubodrag Vujisić,
Gordana Krstić,
Ivana Sofrenić,
Boban Anđelković,
Vele Tešević
2020. 978-86-7220-102-4
Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala Maja Gruden 2019. 978-86-7220-097-3
Proteinski inžinjering Radivoje Prodanović 2019. 978-86-7220-098-0
Zbirka pitanja i zadataka iz mikkrobiologije, mikrobiološke hemije i biotehnologije Vladimir Beškoski,
Miroslav Vrvić
2019. 978-867220-083-6
Praktikum iz računarske hemije Dušan Veljković 2018. 978-89-7220-092-8
Praktikum iz neorganske hemije Tamara Todorović,
Vesna Medaković
2018. 978-86-7220-051-5
Praktikum sa zbikom zadataka iz istrumentalne analitičke hemije - optičke i elektroanalitičke metode Tatjana Verbić,
Miloš Pešić,
Nikola Obradović,
Ilija Cvijetić
2018. 978-86-7220-095-9
Klasične metode kvantitativne hemijske analize Rada Baošić,
Aleksandar Lolić,
Nikola Stevanović,
Jelena Mutić
2018. 978-86-7220-094-2
Osnove tehnoloških procesa u industrijskoj hemiji Goran Roglić 2017. 978-86-7220-090-4
Praktikum iz istrumentalne hemije Jelena Mutić,
Dragan Manojlović
2017. 978-87-7220-085-0
Geohemija nafte i gasa Ksenija Stojanović 2017. 978-86-7220-086-7
Stereohemija organskih jedinjenja Marija Baranac-Stojanović 2017. 978-86-7220-089-8
Elementi retkih zemalja Ilija D. Brčeski 2017. 978-86-6047-250-4
Radni listovi iz organske hemije Deana B. Andrić,
Goran M. Roglić
2017. 978-86-7220-040-9
Prakikum iz analitičke hemije 2 Snežana Nikolić-Mandić,
Rada Baošić,
Jelena Mutić
2017. 978-86-7220-088-1
Znameniti srpski hemičari Živorad Čeković 2017. 978-86-7220-084-3
Opioids - Structure and Synthesis
Internet izdanje - PDF, neograničeno slobodan pristup i preuzimanje
Milovan Ivanović 2017. 978-86-7220-087-4
Radna sveska iz organske hemije Goran M. Roglić 2016. 978-86-7220-080-5
Praktikum iz analitičke hemije 1 Dušanka Milojković-Opsenica,
Jelena Trifković,
Aleksandra Radoičić,
Filip Andrić
2016. 978-86-7220-071-3
Hemija organosumpornih jedinjenja Veselin Maslak 2016. 978-86-7220-072-0
Hemija heterocikličnih jedinjenja 1 Igor Opsenica 2016. 978-86-7220-079-9
Osnovi molekulskog modelovanja Mario Zlatović,
Dušan Petrović
2016. 978-86-722-078-2
Osnovi organske geohemije Dragomir Vitorović,
Branimir Jovančićević
2016. 978-86-7220-082-9
Osnove elektroanalitičke hemije Dragan Manojlović,
Jelena Mutić,
Dejan Šegan
2015. 978-86-7220-042-3
Hemija prelaznih metala Snežana D. Zarić 2015. 978-86-7220-070-6
Hromatografske metode odvajanja (praktikum) Maja M. Natić 2015. 978-86-7220-068-3
Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom Petar Pfendt,
Ksenija Stojanović,
Aleksandra Mihajlidi-Zelić,
Dubravka Relić
2015. 978-89-7220-047-8
Upravljanje naučno-istraživačkim projektima Bogdan Putniković,
Mario Zlatović
2015. 978-86-7220-067-6
Jonske ravnoteže Lidija Pfendt,
Dušanka Milojković Opsenica
2014. 978-86-7220-055-3
Praktikum iz primene računara u hemiji Miloš Milčić,
Dušan Janjić
2014. 978-86-7220-061-4
Strukturne istrumentalne metode Slobodan M. Milosavljević 2014. 978-86-7220-066-9
Hemija biolemenata Sanja Grgurić-Šipka 2014. 978-86-7220-065-2
Opšta hemija Srećko Trifunović,
Tibor Sabo,
Zoran Todorović
2014. 978-86-7220-062-1
Praktikum iz analitičke hemije 1 Dušanka Milojković-Opsenica,
Jelena Trifković,
Aleksandra Radoičić,
Filip Andrić
2014. 978-86-7220-060-7
Zbirka zadataka iz opšte hemije za studente fizike Zoran Miodragović,
Tibor Sabo
2013. 979-86-7220-057-7
Zbirka zadataka iz stereohemije sa rešenjima Marija Baranac-Stojanović 2013. 978-86-7220-053-9
Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja Vele V. Tešević 2013. 978-86-7220-054-6
Radni listovi iz organske hemije Deana Andrić,
Goran Roglić
2013. 987-86-7220-040-9
Praktikum iz neorganske hemije Tamara Todorović,
Vesna Medaković
2013. 978-86-7220-051-5
Preparativna organska hemija Zorana Ferjančić,
Filip Bihelović
2012. 978-86-7220-049-2
Praktikum iz opšte hemije za studente Hemijskog fakulteta Maja Gruden-Pavlović,
Sanja Grgurić-Šipka,
Sonja Grubišić,
Svetozar Niketić
2012. 978-86-7220-052-2
Osnovi elektroanalitičke hemije Dragan Manojlović,
Jelena Mutić,
Dejan Šegan
2011. 978-86-7220-042-3
Praktikum iz kvalitativne hemijske analize neorganskih jedinjenja Dejan Opsenica, Jelena Trifković 2010. 978-86-7220-036-2
Molekuli u tajnama života i svetu oko nas Grupa autora 2009. 978-86-17-16245-8
Hemija u gimnazijama u Srbiji u XIX i XX veku Snežana Bojović 2009. 978-86-7220-037-9
Praktikum iz analitičke hemije 2 Snežana Nikolić-Mandić,
Rada Baošić,
Jelena Mutić
2009. 978-86-7220-034-8
Praktikum iz klasične analitičke hemije Snežana Nikolić-Mandić,
Rada Baošić,
Aleksandar Lolić
2009. 978-86-7220-035-5
Praktikum za vežbe iz metodike nastave hemije 3 i 4 Dragica D. Trivić,
Biljana I. Tomašević
2008. 978-86-7220-032-4
Praktikum iz opšte hemije Maja Gruden-Pavlović,
Sanja Grgurić-Šipka,
Sonja Grubišić,
Svetozar Niketić
2008. 978-86-7220-007-2
200 godina Beogradskog univerziteta (1808-2008) istorija institucije Snežana Bojović 2008. 978-86-82273-17-2
Hemija prelaznih metala Snežana Zarić 2008. 978-86-7220-033-1
Metodika nastave hemije 1 Dragica D. Trivić 2007. 978-86-7220-031-4
Zbirka zadataka iz kristalografije i rendgenske strukturne analize Bogdan Prelesnik,
Katarina Anđelković,
Dušanka Radanović,
Tamara Todorović
2007. 978-86-7220-029-4
Inžinjering zaštitne životne sredine Aleksandar Kostić 2007. 978-86-7220-030-0
Radna sveska iz organske hemije Goran Roglić 2006. 978-86-7220-032-3
Milenko B. Ćelap Svetozar R. Niketić 2005. 978-86-7220-003-9
Osnovi organske geohemije Dragomir Vitorović,
Branimir Jovančićević
2005. 978-86-7220-019-5
Strukturne instrumentalne metode - zbirka Vele Tešević,
Dejan Gođevac
2005. 978-86-7220-027-6
Organska hemija K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore
prevod: Bogdan A. Šolaja
2004. 978-86-7478-077-7
Zbirka zadataka iz opšte hemije Katarina Anđelković,
Gordana Vučković,
Snežana Zarić,
Ismet Hodžić,
Emil Milosavljević,
Nenad Juranić
2004. 978-86-7220-017-9
Organska stereohemija Henri B. Kagan 2003.
Biohemijski procesi u patološkim promenama metabolizma Olgica Nedić,
Srđan Stojanović
2002.
Hemijska veza Ivan O. Juranić 1997. 978-86-7220-004-7
Praktikum iz biohemije Vidosava Đurđić,
Sunčica Borozan
1978.

Skriptarnica Hemijskog fakulteta:
tel.   011 / 3336-709
e-mail:   skriptarnica@chem.bg.ac.rs

Pravilnik o radu Izdavačkog centra Hemijskog fakulteta iz 2015.   (PDF, 3.8 MB)

Izveštaj o radu Izdavačkog Centra HF za 2020. godinu   (MS Word DOCX, 172 KB)

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet