Конкурси и избори

27. 2. 2024.
Избор др Александре Драмићанин и др Слађане Ђурђић у звање доцента

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор два наставника у звању доцента за ужу научну област Аналитичка хемија. Кандидати су др Александра Драмићанин, мастер хемичар, асистент са докторатом ХФ, и др Слађана Ђурђић, мастер хемичар, асистент са докторатом ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


20. 2. 2024.
Избор др Животе Селаковића у звање доцента

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Живота Селаковић, мастер хемичар, асистент са докторатом ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


12. 2. 2024.
Избор др Тијане Милићевић у звање виши научни сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Тијане Милићевић, мастер хемичара, научног сарадника Института за физику у Београду, кандидата за избор у звање виши научни сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.