Докторати

29. 5. 2023.
Ђурђа (Добривој) Крстић - Извештај Комисије за оцену докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену докторске дисертације кандидата Ђурђе (Добривој) Крстић, мастер хемичара, под насловом:

Метаболомичка процена аутентичности семена самониклог и гајеног воћа

Извештај Комисије и докторска дисертација биће доступни јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


29. 5. 2023.
Марија (Радојко) Шуљагић - Брани докторску дисертацију

Кандидат Марија (Радојко) Шуљагић браниће докторску дисертацију под насловом:

Структурна и функционална својства материјала на бази спинелних оксида

Дан и место одбране: 9. 6. 2023. године у 14 часова у Сали за седнице Универзитета у Београду - Хемијског факултета, Студентски трг 12-16.

Одбрана докторске дисертације обавиће се пред Комисијом у саставу:

1. др Маја Груден - Павловић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,

2. др Божидар Чобељић, ванредни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,

3. др Далибор Станковић, доцент Универзитета у Београду - Хемијског факултета,

4. др Владимир Павловић, редовни професор Универзитета у Београду - Пољопривредног факултета,

5. др Иван Петронијевић, научни сарадник Универзитета у Београду - Физичког факултета.

29. 5. 2023.
Сања (Небојша) Стојановић - Брани докторску дисертацију

Кандидат Сања (Небојша) Стојановић, браниће докторску дисертацију под насловом:

Продукција и карактеризација ензима инулиназа Aspergillus spp. за добијање фруктоолигосахарида

Дан и место одбране: 5. 6. 2023. године у 15 часова у Сали за седнице Универзитета у Београду - Хемијског факултета, Студентски трг 12-16.

Одбрана докторске дисертације обавиће се пред Комисијом у саставу:

1. др Зоран Вујчић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета, ментор,

2. др Биљана Дојнов, виши научни сарадник Универзитета у Београду - Института за хемију, технологију и металургију, Института од националног значаја за Републику Србију, ментор,

3. др Марија Гавровић Јанкуловић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета, члан,

4. др Бојан Дудук, научни саветник - Института за пестициде и заштиту животне средине, Београд, члан.