Докторати

17. 5. 2024.
Невена (Мирко) Суруџић - Одбрана докторске дисертације

Кандидаткиња Невена (Мирко) Суруџић браниће докторску дисертацију под насловом:

Уклањање фенола и текстилних боја из отпадних вода имобилизованим пероксидазама из рена (Armoracia rusticana) и гљиве беле трулежи (Phanerochaete chrysosporium)

Датум и место одбране: 30. 5. 2024. године у 10 часова у Сали за седнице Универзитета у Београду - Хемијског факултета, Студентски трг 12-16.

Одбрана докторске дисертације обавиће се пред Комисијом у саставу:

 

  1. др Радивоје Продановић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
  2. др Марија Гавровић - Јанкуловић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета, 
  3. др Милица Спасојевић Савковић, виши научни сарадник Универзитета у Београду - Иновационог центра Хемијског факултета,
  4. др Зорица Кнежевић Југовић, редовни професор Универзитета у Београду - Технолошко-металуршког факултета,
  5. др Наташа Божић, научни саетник Универзитета у Београду - Института за хемију, технологију и металургију, Института од националног значаја за Републику Србију. 

 

13. 5. 2024.
Александар (Драган) Бисенић - Извештај комисије за оцену научне заснованости теме

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену научне заснованости теме за израду докторске дисертације кандидата Александра (Драган) Бисенића, мастер биохемичара, под насловом:

Испитивање потенцијала анаеробних бактерија произвођача масних киселина кратког ланца као неуробиотика у мишијем моделу мултипле склерозе

Извештај комисије биће доступан јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.


8. 5. 2024.
Марко (Стефан) Стојичков - Извештај о урађеној докторској дисертацији

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Марка (Стефан) Стојичкова, мастер хемичара, под насловом:

„Синтеза и карактеризација комплекса Mn(II), Fe(III), Co(II), Cu(II) и Zn(II) са хидразонским дериватима 2,6-диацетилпиридина и 2-ацетилтиазола”

Извештај комисије и докторска дисертација биће доступни јавности 30 дана од објављивања на сајту Факултета.


23. 4. 2024.
Катарина (Зоран) Симић - Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену докторске дисертације кандидата Катарине (Зоран) Симић, мастер хемичара, под насловом:

Метаболомичко испитивање биомаркера у серуму оболелих од схизофреније и биполарног афективног поремећаја

Извештај комисије и докторска дисертација биће доступни јавности 30 дана од дана објављивања на сајту Факултета.


23. 4. 2024.
Стефан (Горан) Ивановић - Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену докторске дисертације кандидата Стефана (Горан) Ивановића, мастер хемичара, под насловом:

Метаболомички приступ у контроли квалитета лековитог биља и биљних препарата

Извештај комисије и докторска дисертација биће доступни јавности 30 дана од дана објављивања на сајту Факултета.