Милош (Саша) Козић - Извештај комисије за оцену научне заснованости докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Извештај комисије за оцену научне заснованости теме за израду докторске дисертације кандидата Милоша (Саша) Козића, мастер хемичара, под насловом:

Ефекти наставе и учења хемије у основној школи у контексту индустријских производних процеса“

Извештај комисије биће доступан јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.