Исидора (Иван) Протић Росић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Исидоре (Иван) Протић Росић, мастер биохемичара, под насловом:

Испитивање имуноремодулаторног ефекта химерног протеина Bet v 1-BanLec и његових мутаната на ћелијама урођене имуности

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.