Данијела (Станимир) Кретић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Данијеле Кретић, мастер хемичара, под насловом:

Теоријско проучавање утицаја водоничног везивања на детонабилност нитроароматичних експлозива

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.