Гордана (Љубинко) Стевановић - Пријава теме докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Гордане (Љубико) Стевановић, мастер хемичара, под насловом:

Синтеза, карактеризација и каталитичка примена нанокомпозитних кобалт-угљеничносмектитних катализатора у реакцији оксидативне деградације органских азо-боја

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.