АНСО колаборативни пројекат

АНСО колаборативни пројекат: Оснаживање потенцијала протеина из алги за бојење и фортификацију хране коришћењем технологије високог притиска

Фикобилипротеини из алги представљају безбедне и биоактвне колоранте са значајним потенцијалом да замене вештачке боје у индустрији хране. Међутим,значајан изазов за заступљенију употребу фикобилипротеина у индустрији хране је њихова нестабилност при високим температурама, које се користе приликом третмана хране.

С друге стране, процесовање високим притисцима омогућава нежнији третман хране без додатка адитива или загревања. Предност употребе високих притисака подразумева смањење утрошка енерегије, као и очување нутријената, боја и укуса.

Главни циљ овог пројекта је да употребом високих притисака очува и стабилизује боју фикобилипротеина у храни. Такође, стабилност фикобилипротеина под високим притисима ће бити додатно побољшана дадатком молекула из хране, који се везују за фикобилипротеине.

Наша истраживања ће оснажити потенцијал за употребу фикобилипротеина као колораната и нутријената, што може омогућити безбедније, здравије и комерцијално атрактивне производе по прихватљивим ценама.

Пројектом руководи др Симеон Минић, испред тима научника из 5 земаља и 6 научних институција:

Чланови тима из Србије су и др Милан Николић, др Никола Глигоријевић, др Милош Шундерић и Лука Величковић.

[Luka Velickovic]

[Tim sa Hemijskog fakulteta u Beogradu]

[Tim iz Francuske]