Пројекат MET-EFFECT

Комплекси метала природно инспирисаног склопа функционализовани за цитотоксичну и каталитичку активност или краће MET-EFFECT демонстрира јединствено партнертсво између интеранционално препознатих организација из Аустрије, Бугарске, Немачке, Португалије и САД.

Фузија академског знања и индустријски орјентисане перспективе ће утемељити прикладну средину за остваривање истраживачких мобилности. На овај начин пројекат креира амбијент изврсне науке омогућавајући размену знања и својеврсну надоградњу индивидуланих профила учесника. Експертизе партнера удруженим снагама теже постизању state-of-the-art искораку на пољу бионеорганске хемије са акцентом на њен домен примене. Са тим у вези, пројекат развија мултифункционалне комплексе ренијума и иридијума дизајнираним у својству потенцијалних метало-лекова и хомогених катализатора.

Паралелно, MET-EFFECT развија и персонализоване DDDS системе (Drug Design Delivery Sistem) користећи нове, зелене методе валоризације у циљу повећања биорасположивости активних састојака лека.

Овако имплементиран пројекат одговара свим изазовима једног Марија Склодовска Кири позива у смислу развоја иновативног и применљивог карактера пројектних резултата, унапређивање каријере истраживача учесника, приступачне и транспарентне размене знања, истичући Европу као симбол GO FAIR истраживања.

Евиденциони број:   101086373
Назив позива:   HORIZON-MSCA-SE-2021 (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Staff Exchanges)
Почетак извођења:   1. 1. 2023.
Трајање пројекта:   48 месеци
Пројекат финансира Европска комисија
Пројекат води Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, а руководилац пројекта је др Љиљана Михајловић-Лалић.

[MET-EFFECT - Foto: Sladjana Savic]