Обавезне захвалнице за све публикације које финансира МПНТР за 2022. годину

За Хемијски факултет:

На основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2022. години који је потписан између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Универзитета у Београду - Хемијског факултета (евиденциони број уговора 451-03-68/2022-14/200168), у обавези смо да за све наше публикације које ће бити финансиране од стране МПНТР за 2022. годину у делу захвалнице користимо следећу форму текста, на српском или енглеском језику:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Евиденциони број: 451-03-68/2022-14/200168

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-68/2022-14/200168

За Иновациони центар ХФ:

На основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2022. години који је потписан између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Иновационог Центра Хемијског факултета у Београду, д.о.о. (евиденциони број уговора 451-03-68/2022-14/200288) у обавези смо да за све наше публикације које ће бити финансиране од стране МПНТР за 2022. годину у делу захвалнице користимо следећу форму текста, на српском или енглеском језику:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Евиденциони број: 451-03-68/2022-14/200288

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-68/2022-14/200288