Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд
Центар за хемију

Телефон:   011-2635425, 011-3336754, 011-3336747

Телефон (локални):   754, 747

Лабораторија:   544

Канцеларија:   545

E-mail:   nik@chem.bg.ac.rs, niketics@isp.b92.net

Лични подаци

Датум и место рођења: 12. 5. 1944, Београд. Ожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески и француски.

Образовање и усавршавања

1962-1967: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1967-1971: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1971-1975: Докторат - Хемијске науке / The Technical University of Denmark - Chemistry Department A (Lyngby, Copenhagen, Данска)

Кретање у служби

1971: Асистент / Природно-математички факултет (Београд)

1979: Научни сарадник / Природно-математички факултет (Београд)

1980: Доцент / Природно-математички факултет (Београд)

1987: Ванредни професор / Природно-математички факултет (Београд)

1993: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1998-2009: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2009: Научни саветник / Институт за хемију, технологију и металургију (Београд)