Сарадници

  • др Маја Груден-Павловић, редовни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
  • др Матија Златар, виши научни сарадник, Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
  • др Степан Степановић, научни сарадник, Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију
  • др Филип Влаховић, научни сарадник, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду

Област истраживања

Основни циљ истраживања у овој области је разумевање хемијских проблема помоћу модерних рачунарских техника. Теоријске и рачунарске технике омогућавају прецизан опис и предвиђање структуре и функције хемијских и биолошких система и материјала, као и боље разумевање фундаменталних интеракција које леже у основи различитих хемијких процеса.

У последњих неколико година у фокусу истраживања групе су спинска стања и магнетне особине комплекса прелазних метала, вибронска спрега, спектроскопске особине молекула, однос између хемијске структуре и (ре)активности, као и проучавање мехнизама хемијских реакција применом теорије функционала густине (DFT). Осим коришћења стандардних метода, развијају се и нови нумерички и рачунарски модели, а ради се и на развоју семиемпиријских (DFTB) метода за прелазне метале. У сарадњи са експерименталним истраживачким групама, DFT прорачуни помажу у рационализацији експерименталних резултата.

Опрема коју група користи у раду

Рачунарски кластер (224 CPU Intel Nehalem cores; 28 nodes, 8 cores each, 24 GB RAM, 500 GB HDD) са софтверским пакетима: ADF (верзије 2013, 2014, 2017), Orca (4.0.1.2), NwChem, Gamess, Mopac (2016).

Публикације

  1. Swart, M., Gruden, M. (2016). Spinning around in transition-metal chemistry. Accounts of Chemical Research, 49(12), 2690-2697. doi: 10.1021/acs.accounts.6b0027
  2. Chen, J., Stepanovic, S., Draksharapu, A., Gruden, M., Browne, W.R. (2018). A Non-Heme Iron Photocatalyst for Light-Driven Aerobic Oxidation of Methanol. Angewandte Chemie - International Edition, 57(12), 3207-3211. doi: 10.1002/anie.201712678
  3. Wang, L., Zlatar, M., Vlahović, F., Demeshko, S., Philouze, C., Molton, F., Gennari, M., Meyer, F., Duboc, C., Gruden, M. (2018) Experimental and Theoretical Identification of the Origin of Magnetic Anisotropy in Intermediate Spin Iron(III) Complexes. Chemistry - A European Journal, 24 (20), 5091-5094. doi: 10.1002/chem.201705989
  4. Stepanovic, S., Zlatar, M., Swart, M., Gruden, M. (2019). The irony of manganocene - an interplay between the Jahn-Teller effect and close lying electronic and spin states. Journal of Chemical Information and Modeling, 59(5), 1683-2508. doi:10.1021/acs.jcim.8b00870
  5. Gruden, M., Zlatar, M. (2020). What is the nature of bonding in [Fe(CO)3(NO)]- and [Fe(CO)4]2-? Theoretical Chemistry Accounts, 139(7), 126

Сарадња