NMR 500 MHz Bruker AVANCE III

Опис конфигурације:

NMR спектрометар 500 MHz, конзола Bruker AVANCE III, три пробе 5 mm: BBO, BBI, TXI, Linux оперативни систем, програм Topspin, користи стандардне кивете 5 mm, као и кивете 3 mm и Shigemi кивете, има могућност грејања и хлађења.

[Slika br. 762]

[Slika br. 763]

Подржане врсте анализа:
  • 1D NMR експерименти:
    1H,13C и остала спин-активна језгра, DEPT
  • 2D NMR експерименти:
    COSY, NOESY, HSQC, HMBC
Особа за контакт:

професор Веле Тешевић
e-mail: vtesevic@chem.bg.ac.rs
телефон: +381 (0)11 2630-474

Захтев за NMR анализу на инструменту Bruker 500 MHz   (MS Word DOC, 20 KB)